Oppgraderinger i Håkonskastet

Av Trond Folckersahm

Besøker du Energihuset treningssenter eller en av de andre bedriftene i Håkonskastet 5 på Bjørnemyr, vil du se at det skjer ting både med og rundt bygningsmassen.

– Ja, vi er i ferd med blant annet å oppgradere adkomsten, og fullføre den jobben som ble iverksatt i 2011. Vi vil utvide parkeringsplassen, lage nytt fortau helt fra innkjørselen og fram til bygningen. Det blir også et fortau på motsatt side av plassen, og hele området vil bli asfaltert. Dessuten setter vi opp nye lysarmaturer slik at området blir skikkelig opplyst, forteller Lars Pedersen, som er ansvarlig for arbeidene og medeier i eiendommen.

Oppgraderingen av adkomst og parkering vil være sluttført i løpet av et par uker. Men det vil også skje andre endringer. Blant annet vil bygningsmassen får en oppgradering. Fasaden får ny kledning og det vil bli gjennomført en generell oppgradering på en rekke punkter. Det vil også bli oppført en ny etasje på deler av bygningen.

– Det er en takterrasse på nordsiden av bygget. Der vil vi sette opp en etasje til slik at psykologene som holder til der får bedre plass. Mens dette arbeidet pågår, vil vi sette opp en midlertidig rigg for dem. Dette arbeidet vil være sluttført utpå vårparten 2017, informerer Pedersen.

Bilde: Det foregår mye anleggsarbeid ved Håkonskastet 5 om dagen, men når alt er sluttført vil området framstå i helt ny drakt. Foto: Trond Folckersahm