Avtale med Lions Club Nesodden

Av Trond Folckersahm

Denne uken ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Lions Club Nesodden og Nesoddguiden. Avtalen skal bidra til å formidle informasjon om Lions Clubs mangfoldige arbeid lokalt.

– Vårt ønske er å fortelle befolkningen på Nesodden om alle de ulike tiltakene vi gjennomfører lokalt i løpet av et år. Tiltak som har en positiv effekt på en rekke områder. Samtidig skal det anskueliggjøre hva vi bruker inntektene vi henter inn på våre forskjellige kampanjer til. På den måten vil de som bidrar økonomisk til vår virksomhet, se at bidragene kommer til nytte. Dette gjelder både bedrifter og privatpersoner, forteller leder av markeds- og kommunikasjonsgruppen i Lions Club Nesodden, Cato Zahl Pedersen.

For Lions Club virksomhet består av langt mer enn å skifte dekk ved Nesodden brannstasjon to ganger årlig. De gjennomfører en rekke humanitære tiltak finansiert av de inntektene de får inn. Penger som går uavkortet tilbake til det humanitære arbeidet.

– Når vi først snakker om dekkaksjonen er det virkelig tilfelle at 100 prosent går tilbake til tiltakene våre. De vaflene og kaffen vi deler ut blir heller ikke finansiert av dekkpengene. De kostnadene dekkes via klubbkassa vår, forteller Zahl Pedersen.

– Hva er årsaken til at dere valgte å inngå en avtale med Nesoddguiden?

– Vi ønsket å benytte oss av et velfungerende og bra informasjonskanal som har et bredt nedslagsfelt i kommunen, opererer på flere plattformer som nett, i sosiale medier og gjennom en papirutgave som leveres til alle postkasser, og som stort sett forholder seg til det som foregår på Nesodden. På den måten når informasjonen om tiltakene våre, som er i fellesskapets interesse, ut til flest mulig, og samtidig kan vi få takket alle som er med på å støtte det arbeidet vi gjør, avslutter Cato Zahl Pedersen.

Bilde: Cato Zahl Pedersen fra Lions Club Nesodden ser fram til å samarbeide med Nesoddguiden og Mediateam Follo as. Foto: Trond Folckersahm