Kunsthallen åpner med Nils Aasland

Av Trond Folckersahm

Lørdag 8. februar slår Nesoddparken opp dørene til sin nye utstillingshall. Første utstiller er billedhoggeren Nils Aasland med en retrospektiv utstilling i anledning sin nylige 80-årsdag.

— Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter as er sterkt for et kommunalt drevet kulturhus. Til nå har Nesoddparken primært vært et arbeidssted med fellesverksteder og 60 utleiestudioer. Vi kan ikke bygge et kulturhus. Men vi kan og må gjøre så godt vi kan med de mulighetene som finnes. Derfor åpner vi nå Kunsthallen / Nesoddparken, som er et midlertidig bygg for visning av billedkunst. Dette skal ha fullt program, mens vi prosjekterer et permanent bygg – og mens vi venter på en kommunal storstue for kunst og kultur på Nesoddtangen, forteller daglig leder ved Nesoddparken, Marianne Gathe.

Behovet for et kunst- og kulturhus på Nesodden og i regionen for øvrig har over mange år vært kritisk. Dette behovet blir dessverre, i en hard kommune-økonomisk hverdag, stadig skjøvet nedover listen, bak lovpålagte oppdrag som kommuneadministrasjon og politikerne opplever som mer prekære.

Nils Aasland stilller ut
— At Nesodden titt og ofte blir omtalt som en «kunstnerkommune» viser til at det her er bosatt langt flere kunst- og kulturarbeidere i forhold til innbyggertallet enn noe annet sted i Norge. Produksjonen til disse blir i stor grad eksportert til andre deler av landet.

Med den nye kunsthallen på plass ligger mye til rette for at dette endrer seg, og i forbindelse med åpningen av Kunsthallen 8. februar, er det billedhoggeren Nils Aasland som er første utstiller.

— Nils Aasland fylte sent i 2019 80 år og ved dette punktet er det for mange naturlig å vende blikket bakover. Mange tiår har gått sidene mange av verkene på denne utstillingen ble laget, en ny tid og nye liv har kommet til. Mye har også gått tapt. Allikevel står arbeidet til Nils Aasland frem som stadig nyskapende. Hans grunnfaste tro på naturen som virkemiddel og kraft, med egenskaper til å forskjønne og forundre er ideer som knapt kan sies å ha tapt seg, mener Gathe.

Stor åpning
Nils Aasland var en av flere kunstnere som var sterkt delaktige i opprettelsen av Nesoddparken kunst- og kultursenter. Hans virke som billedhugger og billedkunstner i nær et halvt århundre representerer en interessant del av nyere norsk kunsthistorie. Han brøt tidlig med den figurative skulpturen som dominerte norsk billedhugger kunst lenger enn det figurative maleriet, men uten å helt å omfavne den nonfigurative skulpturen som gjerne forbindes med Arnold Haukeland og Aase Texmon Rygh. Nils Aasland er født et par tiår etter Haukeland og Rygh, og kom nok enklere frem til sin uttrykksform siden denne veien var gått opp før ham. Men som denne utstillingen viser, valgte han sin egen uavhengige og mer jordnære vei.
Utstillingen åpner 8 februar 2020 klokken 12, og blir foretatt av ordfører Truls Wickholm, fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold, avdelingsleder for kulturarv, Christian Hintze Holm og kunstsosiolog Dag Solhjell.

En omfattende katalog om Nils Aasland med Dag Solhjell som redaktør vil bli lansert på åpningsdagen.
Kunsthallen / Nesoddparken er støttet av Nesodden kommune og Viken fylkeskommune.