Dialogmøte, skatt på næringseiendom

I kveld inviterer Nesodden Næringsråd til dialogmøte i Tangenten. Temaet er skatt på næringseiendom.

Næringsrådet på Nesodden inviterer alle interesserte til dialogmøte i kveld. På programmet står skatt på næringseiendom. I budsjettforslaget for 2016 foreslås en ytterligere skjerping av denne skatten. Derfor har næringsrådet bedt rådmann Geir Grimstad om å komme til Tangenten for å belyse bakgrunnen for dette forslaget.

På agendaen står følgende punkter:

•Rådmannen vil orientere om bakgrunnen for næringsskatten og forslaget for 2016
•Hva er alternativene til en skatt på næringseiendom?
•Hvor viktig er denne skatten for kommunens inntekter?
•Det legges også opp til løpende dialog mellom rådmannen og dem som finner veien til Tangenten.

Møtet starter kl. 17.00

Bilde: Rådmann Geir Grimstad kommer til Tangenten i kveld for å orientere om skatt på næringseiendom i Nesodden kommune. Foto: NAPHA