Er i gang med ny mentorjakt

Av Trond Folckersahm

Mentorprogrammet KulturBiz’ første trinn er allerede godt i gang. Nå er prosjektleder for programmet og daglig leder ved Nesoddparken, Marianne Gathe, på jakt etter et nytt knippe mentorer.

– Oppstarten med den første gruppen bedrifter har vært en veldig positiv opplevelse. Det har vært utrolig gøy å følge prosessen. De fem bedriftene som har deltatt i oppstartsfasen har så langt gjort store framskritt. Både bedrifter og mentorer har hatt stor glede av dette samarbeidet, og det har som sagt båret frukter.

Nå har vi allerede sju nye bedrifter som skal starte opp KulturBiz-programmet så snart som mulig. Derfor går vi aktivt ut i disse dager for å skaffe mentorer til den nye gruppen også,forteller Gathe.

Hjelp til selvhjelp
KulturBiz har som oppgave å gi veiledning og hjelp til kulturnæringsbedrifter. Målsetningen er å gi dem verktøy til å bedre de økonomiske resultatene slik at de utvikler seg til lønnsomme og drivverdige bedrifter. Dette skal gjøres ved å sette dem i kontakt med personer med erfaring og bakgrunn fra næringslivet. Gjerne mennesker som har gått over i pensjonistenes rekker.

Utvikling i bredden
Det var 11. januar 2018 samarbeidsavtalen mellom Nesoddparken og KulturBiz om et mentorprogram ble presentert og underskrevet i Nesoddparken. Opprinnelig så KulturBiz dagens lys i Telemark, der flere kreative bedrifter har hatt glede av prosjektet.

– KulturBiz er et verktøy som kan bidra til at våre kulturnæringsbedrifter får økt kompetanse og støtte til å kunne utvikles seg på flere områder enn det rent faglige, sa styreleder i Nesoddparken AS, Lin Stafne-Pfisterer, da prosjektet ble presentert I Nesoddparken.

Kultur- og næringspolitisk initiaitiv
Det er lagt føringer for at dette prosjektet skal gjennomføres i flere kommuner. Både kultur- og næringspolitisk er det et mål å utvikle flere arbeidsplasser i Norge innen kreative næringer. Kompetanse er sentralt i denne sammenheng. KulturBiz har på bakgrunn av dette, og egne erfaringer, utviklet mentorprogram støttet av Kulturrådet, hvor erfarne næringslivsledere bistår kulturbedrifter.

Jobber også nord i fylket
Siden Nesoddparken er eier av prosjektet i vår region, har Mariannne Gahte også satt i gang et tilsvarende prosjekt i Skedsmo kommune.

– Ja, nå om dagen driver jeg skytteltrafikk mellom Follo og Romerike. Men heldigvis har jeg gjort meg en god del erfaringer etter oppstarten på Nesodden. Dette gjør alt enklere, og vi får en helhetlig og homogen prosess gjennom felles strategi. Men det er selvsagt ulik struktur på kommunene. Mens det på Nesodden var lett å finne kulturbedrifter, men vanskeligere å finne mentorer, er det motsatt på Romerike. Derfor håper jeg at de som mener de har noe å tilføre i et slikt opplegg vil ta kontakt, håper Gathe.

BILDE: Daglig leder i Nesoddparken og prosjektleder for Kulturbiz, Marianne Gathe er ute for å tiltrekke seg nye mentorer til programmet. Fortrinnsvis mennesker med leder- og næringslivserfaringer. Foto: Trond Folckersahm