Follo distribusjon på lagerjakt

Av Trond Folckersahm

Fra 1. november mister Follo distribusjon, med Sturla Siger i spissen, lageret de disponerer i en garasje på Bjørnemyr. Nå er det på jakt etter nye lagerlokaler.

– Vi har ikke behov for et stort lager, og ingen fancy fasiliteter. Men lageret må være tørt og gjerne lett tilgjengelig. Vi får jo en del leveranser med lastebil, forteller Sturla Siger.

De fleste på Nesodden har nok møtt Sturla i en eller annen sammenheng. I en mannsalder har han drevet distribusjon av magasiner, flyveblader, brosjyrer og pamfletter til Nesodden postkasser. På oppdragslisten står blant andre, Nesoddguiden, Foreningsnytt, Din Nye Bolig, Kirkespeilet og mye annet, inkludert kommunal informasjon av ulik karakter.

Nå er det ikke bare Nesodden som er nedslagsfelt for Siger og hans aktive medhjelpere. De distribuerer også i Ås, Oppegård, Vestby, Ski og Frogn i tillegg til hjemkommunen. Der både Oppegård avis, Vestby Nytt og Frogn kommune er blant dem som står på kundelisten.

– Jeg arbeider kontinuerlig med å oppjustere ruter og adresser. I dag har vi rundt 25.000 adresser i kartoteket, men det skjer stadig endringer. Så det er viktig å holde arkivet a jour. Vi holder også et høyt tempo på ruleringen av magasiner. De kommer inn, og går like fort ut. Men vi trenger som sagt et lagerlokale der trykkeriene kan levere sine lass. Så dersom det er noen som har et lokale ledig, og det trenger ikke være større enn en normal garasje og beliggende på Nesodden og ikke for dyrt, så er det bare å ta kontakt, anbefaler Sturla Siger.

Bilde: Sturla Siger i Follo distribusjon er på jakt etter nytt lagerlokale fra 1. november. Foto: Trond Folckersahm