Helt gratis energirådgivning

Lurer du på hvordan du kan redusere energikostnadene i hjemmet? Det kan du få svar på nå. I uke 23 tilbyr Nesodden kommune energirådgivning til innbyggerne – og det helt gratis.

I løpet av uke 22 har alle husstander i kommunen fått informasjon om hvordan de skal forholde seg for å få gratis energirådgivning. Rådgivningen vil foregå på nett, telefon eller ved hjemmebesøk, og vil foregå i uke 23.

Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og miljø. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta miljøvennlige valg, sier virksomhetsleder plan, bygg og geodata i Nesodden kommune Grethe Marie Hagbø.

– Cirka 20 prosent av det totale energiforbruket er knyttet til boliger. Nye bygg blir stadig mer energieffektive. Eksisterende bygg, som utgjør det største volumet i mange år framover, henger etter. Vi har hatt fokus på egne bygg i kommunen og nå ønsker vi å bidra til at boligeiere i kommunen får gode råd, sier Hagbø.

For Nesodden kommune er det viktig at innbyggerne får nøytrale råd. Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd. Energianalyseselskapet Energiportalen AS samarbeider med kommunen om gjennomføring av kampanjen. Selskapet står blant annet bak utviklingen av Energiportalen – det nettbaserte verktøyet som analyserer energibruk og effekt av ulike energitiltak i boliger.

Selv om tilbudet til innbyggerne starter i uke 23, fikk allerede i dag ordfører Truls Wickholm, som første nesodding, besøk av energirådgiver Folke Pettersen i Energiportalen, samtidig som pressen slapp til.

Selv bor ordføreren i en ganske typisk nesoddenbolig, et midtrekkehus satt opp på midten av 1980-tallet over 3-plan bygget etter datidens standard, der det med forholdsvis enkle tiltak kan spares inn på energikostnadene.

Mens Wickholm viste rundt fra rom til rom, gjorde energirådgiveren sine betraktninger og fortalte om tiltak som kunne settes i verk for å bedre energiforbruket. Alt fra de enkleste endringene med etterisolering, skifte av vinduer og montering av varmepumpe, endringer som ikke krever alt for store bygningsmessige inngrep, og som egner seg for en hvilken som helst type bolig.

Men det ble også informert om større inngrep som montering av bergvarmepumpe, sentralfyringsanlegg, konvertering fra fossile energikilder til bioolje og bioparafin. Kostbare tiltak der det også finnes ulike kommunale og statlige støtteordninger.

– Uansett hvilken type bolig vi vurderer, vil vi alltid sørge for en totalvurdering basert på hvilke tiltak som kan gjøres, og kostnadene ved de både kortsiktig og langsiktig, informerte Pettersen.

Boligeieren selv så ut til å være fornøyd med informasjonen han fikk i løpet av besøket.

– Jeg har planer om noen bygningsmessige endringer her, og vil selvsagt benytte meg av de rådene jeg har fått i forbindelse med det, understreker Wickholm.

Bilde: Energirådgiver Folke Pettersen fra Energiportalen as var på hjemmebesøk hos ordfører Truls Wickholm i forbindelse med Nesodden kommunes kampanje for energiøkonomisering. Foto: Trond Folckersahm