Kompostér med økonomisk støtte

Av Trond Folckersahm

Follo Ren gir 1.000 kroner i økonomisk støtte til dem som investerer i en godkjent varmkompost. Sommerbutikken på Nesodden har det du trenger for å sette i gang.

Nordmenn kaster over 300.000 tonn spiselig mat hvert år. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere denne mengden er å spise opp maten vi kjøper. Allikevel vil noe av maten bli til avfall, og i stede for å kaste maten i avfallsbeholderen kan man kompostere hjemme.

– Vår oppfatning er at folk på Nesodden er spesielt opptatt av miljøet, og mange har plass i hagen til en slik binge. Når de nå i tillegg kan få økonomisk støtte til innkjøp ligger det til rette for at mange vil starte med kompostering, mener Lars Bang-Ellingsen i Sommerbutikken.no, som også har utsalg på Fagerstrand.

Blant annet selger bedriften varmkomposteren Biolan 220 liter. Den har godkjennelse for å kunne nyttiggjøre seg av den økonomiske støtteordningen, og er allerede solgt i et betydelig antall.

Kontakt oss enten på telefon eller på nettsiden vår, så skal vi sørge for at du har en varmkompost i hagen i løpet av kort tid, lover Bang-Ellingsen.

I informasjonen fra Follo Ren heter det blant annet:

Follo Ren gir inntil 1.000 kroner i tilskudd til innkjøp av nye godkjente kompostbinger. Tilskuddet kan ikke overstige mer enn 20 % av innkjøpssum. Tilskuddet gjelder kun for abonnenter med helårsrenovasjon. Du må selv gå til innkjøp av kompostbingen og i etterkant sende en kopi av kvittering/faktura sammen med en søknad til Follo Ren. Søknadskjemaet finnes på Follo Rens hjemmesider. Anbefalt volum på bingen er 170-250 liter per husholdning.

For å kunne få tilskuddet må følgende krav oppfylles:
• Den skal være produsert for varmkompostering av matavfall/våtorganisk avfall.
• Den skal være skadedyrsikret.
• Beholderen må ha minst 5 cm fast isolasjon.
• Ordningen gjelder kjøp gjennomført etter 01.01.2016.
• Søknad må sendes inn senest 6 måneder etter kjøp.
• Helårsrenovasjon

Bingen må plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer.

Kilde: Follo Ren

Bilde: Lars Bang-Ellingsen i Sommerbutikken.no har godkjente varmkompostbinger på lager. De kan bestilles på Sommerbutikken.no, på telefon eller besøk utsalget bak Spar-butikken på Fagerstrand.