Konsert for forfulgte kunstnere

I kveld blir det arrangert konsert med etterfølgende diskusjon i Nesoddparken i samarbeid med SafeMUSE, som har søkelys på forfulgte kunstnere.

– Vi er i startfasen av samarbeid med SafeMUSE, der oppmerksomheten rettes mot forfulgte kunstnere, og der kommunen nå ønsker å være vert for denne kategorien kunstnere. De er ikke nødvendigvis på flukt fra sitt hjemland, men de «tar en pause», forteller daglig leder i Nesoddparken, Ingrid Brattset.

Det kulturelle innslaget er det iranske Mahsa Vahdats, som vil stå for. Hennes fantastiske stemme har skap stor internasjonal oppmerksomhet. Siden hun i 2004 var med på Kirkelig Kulturverksteds innspilling med den provoserende tittelen «Lullabies from the Axis of Evil» har hun gitt ut 7 album – noen sammen med søsteren Marjan og noen med andre musikere og artister. Hennes album «Traces of an Old Vinyard » ble av magasinet Songlines valgt som et av de beste albumene i 2015.

I april i år ga hun ut sin nye a cappella-innspilling «The Sun Will Rise», med 21 sanger fremført acapella – kun hennes solostemme alene. De fleste sangene er Mahsas egne melodier komponert til tradisjonelle og moderne persisk poesi.

Ved tildelingen av Freemuse Award 2010 sa juryen om henne: «Hennes mot og modige motstand i å fortsette å følge sin kunstneriske ‘muse’ gjør henne til en ideell vinner».

Kulturnæringssenteret Nesoddparken og SafeMUSE har en tid drøftet mulighetene for å utvikle Nesoddparken til vertskapssted for Safe Residencies/ trygge residenser for truede og forfulgte kunstnere. En lang rekke kunstnere forfølges for sin kunstneriske aktivitet. I 2015 registrerte ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse totalt 469 tilfeller av sensur og angrep på kunstnere og brudd på deres rettigheter. Dette er dermed det verste året så lenge Freemuse har lagt frem slik dokumentasjon, og nesten en dobling av antall saker fra 2014

Kommunestyret på Nesodden vedtok i mars i år at det skal foretas en nærmere utredning av mulighetene for trygge residenser på Nesodden, gjerne gjennom et samarbeid mellom Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter og SafeMUSE. Dette utredningsarbeidet er påbegynt.

Konserten arrangeres i kveld 10. mai og starter kl. 19.00