Kulturell fest i Galleri Vanntårnet

Et breddfullt Galleri Vanntårnet var nær ved å renne over da alle avskygninger av kulturlivet samlet seg mellom de runde veggene i regi av Nesodden Kulturråd.

Det er grunn til å gi honnør til arrangøren, Nesodden Kulturråd, ved Linn Cecilie Ulvin og Jørn Erik Alkanger, som hadde skapt en spenstig og annerledes arena for denne kvelden som inneholdt både Folkemøte, Årsmøte for Nesodden Kulturråd og en Etterfest for møtedeltakeren.

Hvor vil vi med kulturlivet på Nesodden? var hovedtema for Folkemøtet, som var første del av arrangementet. Et betimelig spørsmål å stille i en kommune som har landets største kunstnertetthet, og som har ambisjoner om å markedsføre seg som kulturkommunen framfor noen.

Etter en poengtert innledning om vilkårene for kunst og kultur ve Kulturrådets leder Linn Cecilie Ulvin, sto innlederne beredt til å framføre sine budskap. Flyt Studio fortalte om sine utfordringer ved å etablere et danse- og yogastudio fra grunnen av. En innsats, som etter tre år, viser seg å bære frukter.

Andreas Haddeland fra Nesodden Jazzklubb fortalte om sine erfaringer, ønsker og ambisjoner for sitt prosjekt som har maktet å arrangere mer enn 130 jazzkonserter på ulike arenaer. Konserter med et høyt kvalitetsnivå og fremragende utøvere.

Fra Nesodden kommune stilte kultursjef Ellen Knutsen og ordfører Truls Wickholm for å informere om kommunens planer, tanker og ideer rundt kulturen som er nerven i et samfunn, og limet som skaper et samfunn, til tross for at kultur ikke er en lovpålagt del av en kommunes aktiviteter som for eksempel helse er. Men likevel en faktor som kanskje har en både helseforebyggende og behandlende effekt i et lokalmiljø.

Til stede var også Nesodden Næringsråds leder Torgeir Koteng, som trakk paralleller mellom kultur og næringsliv, som har mange likhetstrekk og en god del av de samme utfordringene.

Og det var disse utfordringene og spørsmålene rundt dem som preget innleggene. Ikke minst behovet for arenaer der kunst og kultur kan utfolde seg og samle publikum. Hva skjer med utviklingen i saken rundt et kulturhus? Hvordan skal vi bruke kulturen i kommunen? Hvordan skal vi skape arenaer som gjør det interessant for publikum å ta turen til Nesodden for å oppleve det vi har å by på? Det er jo som kjent like lang vei fra Oslo til Nesodden, som motsatt.

Viktige spørsmål som kanskje bør få en framhevet plass på den kommunale agendaen.

Men et Folkemøte i kulturens ånd kan selvsagt ikke gå av stabelen uten et kulturelt innslag. Det var det Quelda Quartet, for anledningen trio, med Ingeborg Christophersen, fløyte; Juhani Silvola, gitar og Sarah-Jane Summers på fiolin som sto for, og leverte en musikalsk kombo av barokk og skotsk folkemusikk som fikk veggene i Vanntårnet til å beve, før Folkemøtet gikk over i Årsmøtet.

Mens kvelden ble avsluttet med musikk presentert av DJ Neseblod og bevertning fra Annas Hybel.

BILDE: Quelda Quartet spilte opp med friske toner som fikk publikum til å klappe og trampe i ren glede over opplevelsen. Foto: Trond Folckersahm