Kvinnelig skaperkraft på Kvinnedagen

Kvinnedagen 8. mars markeres i Nesodden bibliotek med arrangementet Kvinnelig skaperkraft.

Det blir både kultur og hygge når Kvinnedagen 2016 markeres i biblioteket på Tangen.

ATA trio og Jaer sangkor står for de musikalske innslagene og byr på et knippe sanger av og om sterke kvinner, mens nesoddforfatteren Mari Tveita Stagrim leser fra sitt forfatterskap og snakker rundt temaet kvinnelig skaperkraft.

Det blir salg av kaffe og kaker, men for øvrig er arrangementet, som starter kl. 19.30, gratis.

Foto: ATA trio, Annika Skåra, Ann-Turi Ford og Urd Ådnanes. Pressefoto