Nå kan skulpturparken realiseres

Av Trond Folckersahm

Med 400.000 kroner i støtte til et forprosjekt fra Kunst i offentlige rom (KORO), ser det ut til at drømmen om en skulpturpark i området rundt Nesoddparken endelig kan realiseres.

I en årrekke har mange drømt og snakket om en skulpturpark i områdene rundt Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter. Nå ser det ut til at drømmen kan bli virkelighet takket være støtte fra KORO.

– Nesoddparken er, gjennom KORO, den statlige ordningen for kunst i offentlige rom, tildelt kroner 400.000 til forprosjekt som har arbeidstittelen Wildlife. For oss er dette stort, fordi det innebærer en mulighet for et hovedprosjekt som vil være viktig både for oss, kommune og region. KORO prioriterer søknader som er relatert til stedsutvikling, og Nesoddparken ses derfor her i en større sammenheng. At vi tildeles en såpass stor sum for et forprosjekt, viser at det er et potensial for et sterkt hovedprosjekt over en treårsperiode. En gledens dag for hele Nesodden, mener daglig leder av Nesoddparken, Ingrid Brattset.

Flere billedhoggere og kunstnere er allerede involvert i forprosjektet som skal presenteres for publikum 17. juni 2017.

– Prosjektet gir oss muligheter til å realisere ambisjonen om en skulpturpark, om enn på en annen måte enn opprinnelig tenkt. Det bør være i alles interesse. Prosjektet gir kunstnere arbeid og inntekt, det utvider Nesoddparkens faglige nettverk, det styrker ambisjonene om attraktive tur- og reisemål for både lokale og regionale innbyggere og det gir et større publikum en god grunn til å besøke Nesodden, poengterer Brattset.

I sin begrunnelse for tildelingen skriver KORO blant annet:

Nesoddparken A/S er et ideelt aksjeselskap, et regionalt produksjons- og visningssted for rundt 50 kunstnere og kreative næringer, derav omtrent 20 billedkunstnere. Største eier er Akershus fylkeskommune, i tillegg til private eiere. Nesoddparkens beliggenhet er idyllisk og utviklingen av uteområdene vil bidra til å øke stedets attraktivitet for besøkende og gjøre det til et mer dynamisk sted som lokalmiljøet kan ta i bruk.

Prosjektets grunnidé er å deponere skulpturer eller andre prosjekter i Nesoddparken. Kunstnerne arbeider en periode i ute/inneatelier slik at publikum kan følge prosessen. Søker ser for seg et aktivt samarbeid med skolene på Nesodden og regionen forøvrig gjennom Den Kulturelle Skolesekken, UKM og andre. Søker vil koble kunstnerisk utfoldelse med integreringsarbeid blant annet ved å etablere samarbeid med mottaksklasser og Frivilligsentralen.

Nesodden kommune vil utarbeide en strategi for reiseliv, der Nesoddparken inngår. Dette er i tråd med Akershus fylkeskommunes planer. Wildlife vil være en opplevelse å oppsøke både i det regionale perspektivet, og det lokale. Det vil gi kunstopplevelser for de kunstinteresserte, for turister, og for mennesker med spesielle behov; arbeidsledige, flyktninger, marginaliserte grupper.

Bilde: Avdøde billedhogger Kristian Kvakland, Amandas far, var en av dem som hadde en drøm om en skulpturpark ved Nesoddparken. Nå vil drømmen trolig gå i oppfyllelse. Arkivfoto: Trond Folckersahm