Nytt arrangørtilbud fra Kulturskolen

Av Trond Folckersahm

Har du en drøm og en ambisjon om å starte din egen musikkfestival, eller lage en oppsetning for scenen, kan du nå få den grunnleggende kompetansen gjennom Nesoddens Kulturskoles nye arrangørklasse.

– Tilbudet har til hensikt å lære barn og unge til å bli gode arrangører. Det er en kompetanse som vil komme godt med dersom man ønsker å produsere og formidle, informerer konstituert rektor ved Nesodden Kulturskole, Ellen Knutsen.

Det finnes i dag få læresteder som kan tilby en slik kompetanse. Men mangfoldet av ulike arrangementer både lokalt og nasjonalt, tilsier at et tilbud som kan bidra til å gi ulike produksjoner et mest mulig profesjonelt tilsnitt tvinger seg fram.

– Vi er jo selvsagt fornøyd med at vi kan tilby denne kompetansen her på Nesodden som er en kommune med mye kulturell virksomhet. I dag vet jeg bare om Norges Musikkhøgskole som har dette som eget fag, forteller kulturskolerektoren.

Tenke helhet
Det er en bred og sammensatt kompetanse som skal til for å produsere et arrangement. Puslespillbiter som skal tilpasses hverandre og føre fram til et optimalt sluttresultat.

– Når man går i gang med å planlegge et arrangement, må man tenke helhet og være bevisst på hvor man skal og hvem som er målgruppen for arrangementet, forteller kulturskolelærer Andreas Haddeland, og fortsetter:

– Det å skape en festival er jo en slags gründervirksomhet med målsetning om å lage gode opplevelser for publikum. I tillegg til å ha kompetanse om lyd, lys og andre tekniske sider, må arrangøren ha kompetanse på hvordan det skal presenteres, hvordan publikum skal møtes. Arrangøren må ha overblikket, være bevisst, tenke helhet og holde alt innenfor en profesjonell ramme.
Alt dette inngår i arrangørklassen, og i første omgang vil vi jobbe mot en av kulturskolens huskonserter, og ha det som base for undervisningen.

Nå er dette helt i sin spede start, men har potensial til å vokse seg stort. Det betyr igjen at vi kan få et sterkt fagmiljø her i vår egen kommune, som kan lage flotte produksjoner, og ikke minst vil det være et springbrett for dem som ønsker å gå videre, mener Haddeland.

Ledig på kor
Tilbudet er i første rekke beregnet på dem som tilhører ungdomsskoletrinnet, og de er allerede i gang på tirsdager i elevkantina i Tangenten.

– Nå jobber vi med å få satt sammen en fungerende gruppe. Prisen for å være med ligger på samme nivå som de andre kulturskoletilbudene, og det er bare å ta kontakt så snart som mulig for å bli med på dette, anbefaler Haddeland.

Når det gjelder kulturskolens andre tilbud er det per i dag ikke så lange ventelister som det var tidligere, og på enkelte grupper er det fortsatt ledige plasser.

– Vi har et kortilbud på Myklerud skole for 1.-4.trinn der det er ledige plasser, og to kortilbud på Nesoddtangen skole. Ett for 2. og 3. trinn, og ett for 4. trinn. Her er det plass til flere, og disse kurstilbudene gir god kompetanse innenfor både sang, rytme og andre deler av sangteknikken, forteller Ellen Knutsen.

Bilde: Konstituert kulturskolerektor Ellen Knutsen, har fått med Andreas Haddeland som lærer på det nye arrangørkurset som Nesodden Kulturskole tilbyr. Foto: Trond Folckersahm.