Trenger du lagringsplass

Står du i ferd med å flytte, kjøpe ny bolig eller selge den gamle kan Øystein Grøstad i Nesodden Eiendomsservice bidra på mange måter.

– Vi satser på service til privatmarkedet. Ikke minst til dem som er på flyttefot, forteller Grøstad.
Han viser rundt på eiendommen der mange titalls containerlagre står oppmarsjert på rad og rekke.
– Mange velger å benytte seg av en slik container til mellomlagring ved kjøp og salg av bolig. Vi har to størrelser, 16- og 32m3. Alle containerne er nye og tørre og utstyrt med luftesystem, påpeker utleieren.

Containerne kan leies både for kort og lang tid. Tidsbestemt eller løpende til de blir sagt opp.
–Enkelte leier for noen dager, andre har langtidsleie. Det kan være mennesker som skal ha et lengre utenlandsopphold og trenger å lagre innboet til de kommer tilbake og skal anskaffe ny bolig. Ellers har vi firmaer som benytter seg av tilbudet, og noen lagrer dødsbo. Det har absolutt vist seg at markedet har behov for et slikt tilbud, forteller Grøstad.