Vårkonsert med Nesodden sangkor

Søndag blir det vårfriske toner å høre i Skoklefallsalen når Nesodden sangkor innbyr til vårkonsert. Denne gangen har de med seg Abildsø bygdekor.

Nesodden sangkor gjør som Bjørnstjerne Bjørnson og velger seg april når de med ferskt og innøvd repertoar stiller til konsert på Steinerskolen søndag.

Nesodden sangkor er jo fra tidligere kjent for sine kvaliteter og sitt høye nivå, men denne gangen vil koret stille ekstra godt forberedt. Dagen før skal de nemlig synge det samme repertoaret i Manglerud kirke og får nok dempet premièrenervene en smule.

På programmet står blant annet «Våren» av Grieg, Wikanders «Kung Liljekonvalje» og Peterson-Bergers «Vesleblomme», og korene vil både synge sammen og hver for seg. Dirigent er Mick Aspen Melby.

Konserten starter 18.15 og vil vare èn time.