Årsmøte med positivt fortegn

Av Trond Folckersahm

Styreleder i Nesodden Næringsråd (NN) Torgeir Koteng, kunne legge fram en årsberetning som fortalte om et år med stor aktivitet og positiv utvikling under NNs årsmøte som ble avholdt i Tangenten torsdag kveld.

Et av fjorårets sentrale punkter har vært utvikling av næringseiendom på Nesodden der NN har vært en aktiv pådriver og samtidig utarbeidet en plan med aktuelle områder i kommunen. Steder som bør kunne benyttes til næring og som vil gi mindre næringsdrivende på Nesodden langt bedre vilkår for drift i tiden framover. Planen er lagt fram for Nesodden kommunes representanter, og arbeidet med å videreføre prosjektet vil fortsette med uforminsket styrke også det kommende året.

Et annet prosjekt NN har arbeidet med gjennom 2017 er etableringen av et Bransjeregister.

– Formålet med Bransjeregisteret er å gjøre det enklere for andre å finne frem til deg og tjenestene du leverer, slik at du kan få flere kunder og større omsetning. Nesodden kommune har også tilgang til registeret, og kanskje vil dette øke muligheten for at du får flere oppdrag også fra dem, påpekte Koteng.

Det er kun medlemmer av Nesodden Næringsråd som kan registrere seg i Bransjeregisteret. For dem er det bare å klikke seg inn på www.nesoddenvekst.no, finne folden merket Bransjeregister/registrering og fyll ut skjema med nødvendig kontaktinformasjon og en beskrivelse av hvilke tjenester du tilbyr. Du velger hovedbransje og underbransje, og det er mulig å registrere seg under flere bransjer.

Av andre saker som har vært sentrale for NN i løpet av 2017 er ansettelse av næringskonsulent, ingen økning i næringsskatten og økning i det økonomiske tilskuddet til NN.

– Nå har vi fått tilslag både på saken om næringskonsulent, som i realiteten har en verdi på rundt 850.000 kroner, og det blir heller ingen endring i næringsskatten. Tilslag i to av tre saker ser vi som svært tilfredsstillende. Så får vi heller fortsette å drive NN på dugnad slik vi har gjort så langt. Men det kommer jo nye anledninger og nye budsjetter, fortalte Koteng.

For øvrig kunne styrelederen fortelle om en rekke andre aktiviteter NN har vært involvert i gjennom fjoråret. Her kan det nevnes blant annet Gründercamp på Bakkeløkka, Nært på Næring, sommertreff, bistand i Sofienlund-prosjektet, effektivitetstrening med Nina Verde og utvikling av brosjyre og web-side.

Årsmøtet ble avrundet med valg der fire av styremedlemmene, Torgeir Koteng, Inger Lise Welhaven, Eystein Ruud og Stein Hodnungseth forsetter i sine verv. Mens Nina Verde og Christer André Warmbeseth kommer inn som nye medlemmer av styret.

BILDE: Styret i Nesodden Næringsråd i 2017 har vært f.v: Torger Koteng, Inger Lise Welhaven, Stein Hodnungseth. Eystein Ruud hadde forlatt lokalet før bildet ble tatt, mens Aina Jacobsen trakk seg fra styret før Årsmøtet. Foto: Trond Folckersahm