Arve Ruud er blitt pensjonist

Av Nesodden kommune

Bakgrunn og yrkesliv

Arve er en ekte nesodding. Han vokste opp nær sjøen på Svestad til han var åtte år gammel.

– I min barndoms grønne dal, var det frodig og sola stod hardt på. Min familie leide et hus, men i området var det bare 4-5 barn. Vi flyttet til Spro. Jeg gikk seks år på Myklerud skole, og tre år på Nesoddtangen, sier han.

Etter ni år på kommunal grunnskole, gikk det ikke mange måneder før han igjen meldte sitt inntog til en kommunal institusjon: Han ble midlertidig ansatt som kontorassistent i Nesodden kommunekasse 13. juni 1967. Da var han bare 17 år. Noe senere fikk han tilbud om fast jobb, med første arbeidsdag 25. august 1969.

Han fikk permisjon for å studere på Norges kommunal- og sosialskole i Oslo 1972-74. Han fullførte med toppkarakterer, og ble avdelingsleder for kommunekassens skatteavdeling i et par år (en stilling Gro Myklebostad har i dag). Han ble etter det avdelingsleder for bokholderiet i et år (en stilling Steinar Dahlen har i dag). Han tiltrådte som kommunekasserer (kemner) 1. januar 1978.

Kommunekassereren var på den tiden en institusjon i kommuneloven, så ansettelsen ble gjort av kommunestyret. Den gang ble også ansettelsen godkjent av så vel Skattefogden i Akershus, som Fylkesmannen.

– Rådmannen lagde budsjett. Jeg så på økonomi, og som kemner var jeg ansvarlig for skatteinnkreving, regnskap og lønn også. Over hele landet gikk det i retning av at budsjett og økonomi måtte ses mer sammen. Jeg ble en av de første økonomisjefene i en norsk kommune 1. november 1985, sier han. Årsrapport for en kommune var også Arve en av de første til å lage.

Siden 1985 har han altså vært økonomisjef i Nesodden kommune. Tittelen hans endret seg i forbindelse med omorganiseringer, og fra 1. desember 2011 het det stabssjef for økonomi og styring.

Oversikt over økonomien

Jobben hans har vært å ha oversikt over regnskap, budsjett og kommunens økonomiske ståsted.

– Jeg går nøye gjennom alt. De første årene gjorde jeg alt selv, men nå har vi flere ansatte. Vi hadde tidligere mekaniske bokføringsmaskiner, som vi måtte sparke borti noen ganger for å få den til å virke. De kostet kanskje 100 000 kroner per stykk. I dag kan vi kjøpe tjue PC-er for samme prisen. Det er lettere å jobbe i dag. Jeg husker jeg følte meg privilegert da jeg hadde elektrisk skrivemaskin som skrev brev med fire gjennomslag, sier han.

Arve var interessert i databehandling, og tok eksamen i administrativ databehandling i 1971 på BI.

– Jeg husker vi kjøpte inn en datamaskin i 1980, en 32-70-terminal, som gikk mot kommunedatasentralen for Øst-Norge. Den kommuniserte over linje, og vi hadde en skjerm på deling, sier han. Arve har også spesialfageksamen i kommunalrett på Det juridiske fakultet i Oslo fra 1984 med karakteren laudabilis.

Jobbet med alle rådmennene

Arve har utrolig nok jobbet med alle rådmennene som har vært i Nesodden kommune. Det er: Arvid M. Hannerød, Amund Rydland, Petter Schou, Kristina Nilssen, Geir Grimstad og Wenche Folberg.

Han har vært fast stedfortreder for rådmannen siden 2012. I tre måneder i 2017 ble han konstituert som rådmann med alle rettigheter som kommunens leder. Samme året hadde Follo-avisen Amta allerede rangert ham som Nesoddens nest mektigste person blant alle innbyggere.

Han har hatt mange verv: Han satt i styret for Norges kommunekassererlag i 6 år, og har blant annet vært med å utarbeide to sett med nye budsjett- og regnskapsforskrifter gjeldende for alle norske kommuner. Ordfører i representskapet i boligbyggelaget på Nesodden i 15 år. Satt i representantskapet i Kommunekreditt. Var i styret for Norsk informasjonsteknologi (Norges sjette største databedrift) og i styret for Interesseorganisasjonen for sjeldne sykdommer.

Noen spørsmål om hans arbeidsliv:

– Er det veldig annerledes å jobbe med økonomi i dag?

– Vi bruker helt andre analyseverktøy i dag, som er grundigere og bedre. Nytt er også at alt går så mye raskere enn før. Likevel er grunnprinsippene i å forstå økonomi det samme som før. Det interkommunale samarbeidet i Follo vi har nå, er veldig annerledes enn før. Vi bruker blant annet felles regnskaps- og lønnssystem (Agresso) og samarbeider om innkjøp av strøm og innkjøp generelt.

– Hvordan står det så til med økonomien på halvøya?

– Vi går i overskudd, men i en periode var det veldig anstrengt. Vi har i dag veldig god kontroll på økonomien. Kommuneøkonomien er stram, men vi har kontroll. Å jobbe med økonomi i en kommune handler mye om politikk, rammetilskudd fra staten og kommunens skatteinngang fra innbyggerne.

– Hva er det beste med på jobbe i kommunen?

– Det er en av de mest interessante jobbene som finnes. Du er med og styrer og tilrettelegger et samfunn. Jeg har også hatt kort vei til jobb, noe som har betydd mye for meg, som har vært litt dårlig til beins.

– Er politikken annerledes?

– Politikerne i dag er annerledes enn før. De har en annen bakgrunn. Utdanningsnivået på politikerne i dag er høyt. Politikken utøves likevel på samme måte. Den politiske dynamikken er relativt lik.

– Verste med å jobbe i kommunen?

– Jeg har vært en relativt kjent person her. Da jeg var kommunekasserer, hadde jeg lite sosialt liv på Nesodden. Jeg handlet varer utenfor kommunen, for å unngå utilsiktede rabatter. Familien min var veldig glad i båtlivet, følgelig var det lett å komme seg ut av kommunen i helger og fritid. I dag er vi som jobber med økonomi mer usynlige, og mindre sårbare i så henseende.

– Kan du fortelle noe viktig ikke alle vet?

– Kommunen har namsmyndighet, det vil si rett og plikt til å ta pant i eiendeler, bolig, eiendom, gjenstander eller ilegge lønnstrekk. Dette gjelder for skyldige skatter, og vi trenger ikke gå innom Forliksrådet. Når det gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt har kommunen førsteprioritet pant i eiendommen for sine krav.

– Hva kan du si om kommunens ansatte?

– Alltid hatt flinke folk. De er godt faglig oppdatert, og de setter pris på å være i en kommune. De yter det de kan, for at kommunen skal ha det best.

– Hva vil du savne mest?

Jeg har vært heldig som har fått være med å utvikle kommunen i den perioden hvor den største utviklingen historisk sett har forekommet. Jeg har vel stort sett vært på alle kommunestyre- og formannskapsmøter siden 1978. Det vil bli rart ikke å være nær det politiske spenningsfeltet. Likeledes vil jeg komme til å savne samarbeidet og dynamikken med alle kolleger, og spesielt innenfor økonomiområdet og rådmannens ledergruppe.

– Hva vil du gjøre nå?

– Nå skal jeg være mer hjemme og være sammen med kona som sliter med sykdom. Vi giftet oss i 1976 og flyttet til Skogveien 16 på Tangen. Så flyttet vi til Blåbærstien på Tangen i 1978, før vi flyttet til Fagerstrand i 1981. Vi flyttet så til barndomshjemmet mitt i Sproveien i 2006, der vi fortsatt bor.

Kommentarer fra noen Arve har jobbet med gjennom årene:

Truls Wickholm – ordfører 2017- :

«Tusen takk for innsatsen! Arve har vært en institusjon i Nesodden kommune. Hverken vi eller han vet vel egentlig rekkevidden av den erfaringen som nå pensjoneres fra kommunen. Jeg har hatt mye glede av Arve sin kunnskap om alt og alle i kommunen i de årene jeg har kjent han. Ikke minst hadde vi en veldig flott tur rundt på Nesodden for å se på alle bryggene. Uansett vil jeg nok mest av alt huske Arve som en mann med stor kunnskap og en vanvittig dedikasjon til Nesodden, dens innbyggere og viktigheten av å ha orden i økonomien.»

Nina Sandberg – ordfører 2011-2017, stortinget 2017- :

«Arve Ruud er en institusjon i Nesodden kommune. Han har bidratt til å ivareta de økonomiske forutsetningene for drift av kommunen, opprettholdt både en indre og ytre orden over tid, sosialisert nye ansatte og ikke minst har han ved sin store kunnskap, erfaring og kontinuitet vært en kulturbærer, en som gjenskaper og fornyer mening i kommuneorganisasjonen. Han har lagt ned så mange timer i kommunens tjeneste, på dagtid og i kveldsmøter, hverdager og helger, at han fortjener både Norges vel medaljer for lang og tro tjeneste og minst to gullklokker, om det hadde vært skikken i Nesodden. Men det er det ikke. Vi er nøkterne, og det har vi lært av Arve. Vi som har samarbeidet med Follos legendariske økonomisjef, vet at slik en familiefar tidligere la lønningsposen på bordet og satte av penger til nødvendige formål, skal også kommunen ha åpenhet om inntekter og utgifter og drive økonomisk, ja bortimot nødtørftig. Takk for enestående innsats, og for lærerikt, godt og hyggelig samarbeid i alle årene vi har hatt gleden av å ha deg i kommunens virke.»

«Arve Ruud er en institusjon. I Nesodden kommune, og i kommune-Norge. Som ordfører var det en fornøyelse å stoppe ved Arves kontor for samtaler om kommuneøkonomien. Han er suveren på området. Han kunne hatt toppjobber på feltet, men lojaliteten og tilknytningen til Nesodden og til kommunen sikret oss en økonomisjef som overgår de fleste. Han har utvilsomt æren for at Nesodden gjennom alle år har skåret klar av både underskudd og ROBEK-lister, til tross for at vi har vært blant kommunene med lavest inntekter i landet.

Men samtalene med Arve kan også dreie seg om mye annet, for han er en stor entusiast på områder langt utenfor økonomien. Vi har hatt mange inspirerende samtaler om både lokalhistorie, antikviteter, klokker, biler om mye annet. Gøy å komme til kommunestyremøtene i Arves svarte luksusutgave av Audi A8 …

Og da kan jeg jo nevne at den i kommuneøkonomisk sammenheng svært nøkterne økonomisjefen sørget for at ordføreren fikk kostbare urmakerregninger. Som lidenskapelig klokkesamler påpekte Arve at mitt arvede armbåndsur var av edelt slag og trengte forsvarlig håndtering hos en av ekspertene i urmakerfaget. På det meste kom regningen på 12.000 kroner – men da var det sørget for både oljeskift og ny kløtsj …

Og så har Arve en svært kjapp replikk. Ved fremleggelsen av budsjettforslaget i et kommunestyremøte ville daværende varaordfører Morten Hoff fra Frp ha svar på hvordan renteutviklingen kom til å bli det kommende året. – Hadde jeg visst det, svarte Arve lynkjapt, så hadde jeg ikke stått her; da hadde jeg ligget i en hengekøye på Bahamas …

Men der omgikk Arve sannheten. For hadde han visst det, så hadde nok også den kunnskapen først og fremst kommet Nesodden kommune til gode.»

Monika Jørgenvaag – formannskapssekretær 1985- :

«Arbeidsstedet vårt før var i brakkene på Varden og da var røykeloven ennå ikke vedtatt. Arve var en av flere som kunne røyke på kontoret, og det var til tider ganske røykfylt. Jeg husker at jeg stadig var en tur nede på hans kontor når det var politiske saker som hastet, og jeg maste om frister. På den tiden skulle jo også trykkeriet ha tid til å produsere alle sakene og sende disse ut, så det var flere ting å tenke på. Arve hadde av og til trøbbel med saker, som han sa ikke ville «tilordne seg systemet». Da kunne han ringe meg og spørre om jeg kunne ta en tur ned, for jeg satt i 2. etasje, og han i 1. Noen ganger var han vanskelig å få øye på i all røyken, og jeg husker alle papirene som var stablet overalt, men spurte du etter noe, visste han alltid hvor saken befant seg. I dag som vi nesten er papirløse, er det rart å tenke tilbake på hvor mye papirer vi hele tiden forholdt oss til. Men at Arve har kontroll både på papir og digitalt vet vi.»

Svein Helge Johansen – kommunerevisor 1976-2010:

«Arve er en fagperson og en personlig venn. Alltid lojal mot kommunen og alle vedtak. På alle fagseminarer var Arve en ener – alltid på plass og hadde forberedt seg grundig. Vi jobbet sammen tett i 40 år til Nesoddens beste – han som økonomisjef og jeg som kommunerevisor. Kommunen har mye å takke Arve for – hans innsats har vært enorm. Kort sagt en ener og hedersmann.

Båtliv er en stor lidenskap for Arve. Tidlig ut om våren, selv om isen lå rundt Håøya, og seint opp på høsten. Juli måned var ikke hans måned – det var for båtamatører.»

Steinar Dahlen – assisterende økonomisjef 1999-2011 og fagsjef budsjett og styring 2012- :

«Arve har hatt en helt unik posisjon i Nesodden kommune. Han fikk fast jobb i Nesodden kommune dagen etter at jeg ble født, 25. august 1969. Arve er et begrep i kommunen. Han har vært med på en reise som er unik i norsk sammenheng og han er fagmann med en enorm erfaring og kunnskap. Alt kommer til å bli annerledes i Nesodden kommune etter at han slutter.»

Gro Myklebostad – fagsjef skatt og fakturering 1998- :

«Arve har vært min sjef i tjue år. Vi har samarbeidet veldig tett, spesielt med innføringen av eiendomsskatt på næring. Det har vært spennende, og jeg har fått mye tillit, blant annet med overføring av ansvarsområder. Takk for samarbeidet, Arve!»

Petter Skou – ansatt 1974, rådmann 1981-98:

Når Arve avslutter sin virksomhet i Nesodden kommune, markerer det avslutningen på en enestående epoke i kommunen. Selv var jeg ansatt i kommunen i 24 år – 17 av dem som rådmann. Derfor var altså samarbeidet langt, og det var godt, noe annet hadde vært katastrofe, for kommunen og for oss.

Om personen Arve har jeg mange og gode minner. Om den positive kollegaen, den alltid lojale medarbeideren, den gode vennen. Om den store arbeidskapasiteten, og den aldri hvilende bekymring for om kommunens økonomi skulle gå ad undas. En bekymring som på grunn av hans engasjement også smittet over på meg, og som altså var grunnløs. Men som kanskje hadde vært berettiget hvis ikke vi nettopp hadde vært så bekymrete. Og gode minner om Arves enestående pionerånd når det gjaldt innføring av ny teknologi, et felt der Nesodden var langt fremme, både når det gjelder det tekniske og når det gjelder samhandling kommunene mellom, blant annet gjennom vår den gang selveide datasentral KDØ.

Ett felt renner meg i hu: Arve var en av de første, og fremste, på det området jeg i mangel av andre ord kaller dynamisk pengeforvaltning. Så utrolig det kan høres hadde kommunen i korte tidsrom litt overskuddslikviditet. Bankene var på det tidsrom desperate etter penger, renten for overtrekk i Norges Bank var skyhøy. Ved Arves mellomkomst ble det ordnet slik at bankene «lånte» penger av oss, til meget gode renter for korte tidsrom til vi igjen trengte pengene, det gjorde vi jo alltid etter en tid. Dette måtte ordnes ordentlig, reell konkurranse mellom bankene, transparent prosess, formelle fremgangsmåter. Dette ordnet han, og vi nøt stor respekt blant bankene for skikkelig adferd. Unødvendig å si: det dreiet seg ikke om plasseringer i tvilsomme fond, og fremfor alt ikke om låne penger til slike plasseringer.

Jeg ønsker lykke til i det videre liv, Arve.»

Geir Grimstad – rådmann 2008-2017:

«Fikk gleden av å arbeide tett sammen med dette unikum av en medarbeider og kommunemenneske i ni år. Jeg sitter igjen med følgende gode minner etter nært og godt samarbeid. Utrolig kunnskapsrik ikke bare om kommunens alle kriker og kroker, lover og økonomi, men om nesten alt. Jeg nevner i fleng: biler, båter, «dingser og duppeditter»,
historie, politikk, treskjæring (ikke kvinnfolk) og ikke minst dyre klokker. Arve kunne snakke om alt uansett hvilke tema som kom opp. En utrolig god historieforteller med en superhukommelse om detaljer i episoder langt tilbake. Arve betydde veldig mye for meg i de årene jeg var rådmann. Vår felles forståelse av gode saksfremlegg, forståelsen av grensegangen mellom politikk og administrasjon og riktige strategiske grep fa rådmannen var berikende å oppleve. Her kunne det skrives mye, men jeg nevner til slutt hans enorme lojalitet til kommunen og ikke minst humoren og all latteren som vi opplevde sammen.

Du er kommunekonge Arve! And May You Stay Forever Young!»

Wenche Folberg – rådmann september 2017- :

«Arve Ruud har en unik kunnskap om Nesodden kommune. Hans kompetanse vil bli savnet. Etter 50 år i kommunen er det umulig å erstatte hans sammensetning av kunnskap og erfaring, så den eller de som skal overta ansvaret, vil måtte løse det på en annen måte. Arve fungerte som rådmann i perioden før jeg tiltrådte, og la forholdene til rette på en sånn måte at det har vært en glede å begynne som rådmann. Hele organisasjonen, og også politisk ledelse, vil merke en stor forskjell når Arve til sommeren velger å bli pensjonist.»

Foto: Marius Morstøl Jenssen