Behandlerne på Grøstad gård

Av Trond Folckersahm

I løpet av det siste halvåret har det blitt etablert kontor for både kognitiv terapi og logopedi i låven på Grøstad gård i Jaer krets på østsiden av Nesodden.

– Velkommen hit! Lisette Glenne Grøstad og Ulrika Wennberg tar vennlig imot i de nyoppussede, lyse og trivelige lokalene i låven på Grøstad gård. Mens Glenne Grøstad er fersk kognitiv terapeut, tar Wennberg seg av logopedi-delen av fellesskapet i lokalene.

– Det passer oss godt å arbeide i landlige omgivelser. Her har vi et hyggelig miljø, nok av parkering og sentral beliggenhet, synes de to behandlerne.

Lære energiforvaltning
Nylig startet Lisette Glenne Grøstad opp som kognitiv terapeut under navnet Grøstad Dialog. Hun er tilknyttet dialoggruppen for kognitiv terapi i Drøbak, og er i dag den eneste som driver innenfor sitt felt på Nesodden.

– Kognitiv terapi dreier seg i utgangspunktet om at kropp, energi og det kognitive henger sammen. Når det er mye tankekjør, stress og indre uro, tappes man for energi og det kan sette seg smerter i kroppen. I denne terapiformen kan jeg lære klienten noe om energiforvaltning, forteller Glenne Grøstad.

Behandlingen kan benyttes på både barn og voksne, og ofte har de bakenforliggende årsakene utkrystallisert seg i fysiske plager.

– Når det gjelder behandlingen av barn, er det ofte foreldrene som tar kontakt. Da kan vi gjennom samtale komme fram til hva som er årsaken til problemene. På bakgrunn av dette kan jeg gi foreldrene råd og veiledning i hvordan de skal ta tak i dette i hverdagen. Da blir det en form for 3. hånds behandling der foreldrene får det verktøyet som er nødvendig. Etter hvert kommer også barna hit sammen med foreldrene, og får da samme behandling her som andre klienter.

Vanligvis imot klienter her på kontoret, men en annen framgangsmåte er å ta en spasertur ut i naturen med klienten. Det viser seg i mange tilfeller at det ofte er lettere å få en åpen dialog på disse turene, forteller hun.

Mange slagpasienter
I august startet Ulrika Wennberg opp Nesodden logopedtjeneste der hun driver som privatpraktiserende logoped.

– Jeg tar imot klienter med ulike former for språk- og kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker som stamming og løpsk tale og svelgevansker.

Det er ulike grunner til at mennesker har behov for logopedbehandling, noen har medfødte diagnoser, andre har fått vansker etter skade eller sykdom, forteller hun.

De fleste klientene hennes er voksne, men hun tar også imot barn. En stor del av dem er mennesker som har fått afasi etter slag. Det er rundt 15.000 som rammes av hjerneslag årlig her i landet og av de får en tredjedel afasi, så dette er en stor gruppe.

– Utover dette har jeg også klienter som mottar stemmebehandling. En vanlig årsak til stemmevansker er at stemmen er brukt mye og/eller feil. Rådgivning er en viktig del av logopedbehandlingen. Min jobb blir å veilede og vise strategier eller øvelser som passer den enkelte. Disse jobber vi med her på kontoret, men det er fint om de også trenes på hjemme for å bedre på problemene, påpeker hun.

Bilde: Lisette Glenne Grøstad og Ulrika Wennberg har startet opp kontorfellesskap som behandlere på Grøstad gård. Foto: Trond Folckersahm