Behov for enda flere leksehjelpere

I kveld, 22. august, er det kurskveld for dem som ønsker å være leksehjelpere i skolene på Nesodden. Rekker du ikke kveldens kurs oppfordres du likevel til å ta kontakt med Frivilligsentralen.

– Nesodden kommune har utfordret frivillig sektor til å drive leksehjelp for flyktninger. Nesodden Frivilligsentral ønsker derfor å samarbeide med enkeltpersoner og med andre lag og organisasjoner om denne utfordringen, forteller leder av Frivilligsentralen på Nesodden, Eli Gullien.

For å forberede høstsemesteret inviterer Frivilligsentralen alle som har lyst til å være leksehjelper til en kurskveld om det å være leksehjelper. Kurskvelden er gjort mulig ved midler fra BasisKompetanse i Frivillighet (BFK), og samarbeid mellom AOF og kommunen.

– Ta kontakt for påmelding. Har du ikke anledning til å være med på kurskvelden. Ta kontakt likevel, for vi ønsker å ha nettopp deg som leksehjelper, så du er hjertelig velkommen, understreker Gullien.

Nesodden Frivilligsentral 48 45 48 48, post@nesodden.frivilligsentral.no og facebook.

Bilde: Eli Gullien Foto: Nesodden Frivilligsentral