Bruk avfallsmottak mot hagerømlinger

Av Nesodden kommune

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer av stedegen vegetasjon.

Eksempler er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus, hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet og rødhyll som er et stort problem for skogsdriften.

For å forhindre videre spredning på Nesodden av uønskede arter kan du bidra ved å finne ut om du har risikoplanter i hagen din, og sørge for at de ikke spres videre i naturen. Sjekk nøye der hvor hageavfallet og komposten tidligere er blitt lagt, og langs gjerder og kanter, også et lite stykke ut av hagen om noe allerede har spredt seg. Svartelistede planter er ikke nødvendigvis forbudt å ha i hagen, men det er ikke lov å la de spre seg ut av eiendommen.

Spesielt viktig er det å håndtere hageavfallet riktig og forsvarlig, og dette kan leveres gratis på Teigen gjenvinningsstasjon. Pass på å sikre lasten godt under transport slik at ikke noe blåser av og spres langs veien.

Du kan også bidra ved å tipse om forekomster av fremmede uønskede arter i skog, ved sjøen og i friområder, og vi blir glade for tips til med emne “Fremmede arter” og registrering av dine funn på www.artsdatabanken.no.

Nesodden kommune jobber med bekjempelse av uønskede arter i sårbare naturområder, og vi prioriterer innsats mot kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne, russesvalerot og brunstorknebb.

Du kan lese mer om hagerømlinger i en brosjyre fra Fylkesmannen.

Mer informasjon på nettsiden til Nesodden kommune

Foto: Kjempebjørnekjeks nrk.no