«Displaced» med i Kulturisten

«Displaced» – utenfor det normale

Av Marius Morstøl Jenssen

Hva skjer når noe plasseres utenfor det som er normalt? Kunstnerne Jenny Rydhagen, Hanne B. Nystrøm og Pere Galera, vil på ulikt vis i utstillingen «Displaced» i Nesoddparken under Kulturisten ta tak i tematikken innenfor mediene foto, video, skulptur og performance.

Ute av kontekst

Billedkunstner Jenny Rydhagen sier hun er i en fotografisk prosess som hun har valgt å forflytte fra atelieret sitt til en utstillingsvegg.

– Jeg vil i denne utstillingen vise frem min fotografiske prosess her og nå, fordi denne utstillingen skjer i Nesoddparken hvor jeg både jobber og produserer. Fra atelieret mitt forflytter jeg en arbeidsvegg der jeg vanligvis ser på ulike arbeidsprints, ut i prosjektrommet der utstillingen er, og som for meg blir et semioffentlig utstillingsrom. På den måten forholder jeg meg fysisk til begrepet displaced, sier hun.

Både prosessen i seg selv og objektene hun fotograferer er satt ut av kontekst. – Innholdsmessig vil objekter være satt ut av kontekst, der ting er litt ute av rytme og orden, kanskje med en deformert form, eller ute av posisjon, sier hun.

Frykten i samfunnet

Multikunstneren Hanne B. Nystrøm er opptatt av frykt.

– Jeg arbeider mye med frykt. Ikke bare min egen frykt, men samfunnets frykt. Hvordan vi lever med en frykttankegang, som betyr at vi alltid er displaced. Du kjenner ikke ordentlig etter, og du er ikke til stede. Alt handler om å være perfekt og riktig og om å sammenlikne seg med andre. Vi vet mest om det vi ikke er, og minst om det vi er, sier hun.

Dette gjenspeiler seg i performancen, videoen og jernskulpturen Nystrøm presenterer i Displaced-utstillingen.

Hun vil sammen med Kristine Jacobsen åpne utstillingen klokken 18 med en performance utendørs: «Loreana and Concila On a Mission 2». – Den handler om at vi mennesker lager noe som ligner på naturen, for naturen er ikke bra nok. Vi pynter på den, men er det nødvendig? sier Nystrøm.

I 2. etasje i Nesoddparken viser hun videoen «The Circle», som er produsert med den tradisjonelle Stop-Motion-metoden. Hun gjør alt selv: musikk, figurer, scenografi og redigeringsarbeid.

Billige materialer og kjønnsroller

Pere Galera har tatt utgangspunkt i selve utstillingsrommet i Nesoddparken med en installasjon som er utviklet direkte på vegg. Han sier han vil presentere et arbeid med billige materialer, papir, fotokopier og tape.

– Jeg bruker materialer som normalt er displaced, med andre ord som ikke er synlige i ferdige kunstverk. Jeg ønsker å vise at man kan uttrykke en idé ved å bruke billige materialer, sier han.

Han har sine tanker om hva displaced betyr for hans kunst:

– Jeg bruker begrepet displaced på to måter: For det første, materialet jeg bruker er vanligvis displaced fra et kunstnerisk produkt. For det andre: Tematisk illustreres displaced som de to kjønnsrollene som definerer vår identitet.

Identitet og illusjoner

Begrepet Displaced på engelsk kan brukes i ulike sammenhenger. Det vises i denne utstillingen, hvor alle de tre kunstnerne er opptatt av menneskets identitet og illusjoner. Det kan være at mennesket føler seg malplassert, utenfor seg selv, og fjern fra en selv, slik at man sirkler rundt kjernen, som i Nystrøms video «The Circle». Eller noe er flyttet ut av sin vante sammenheng som i Rydhagen og Galeras fotografier og installasjoner, og gir de ny mening. Det er mange betydninger av – Displaced.

«Displaced»
Åpning i Nesoddparken lørdag 24. september kl. 18

Kunstnerne er:
Jenny Rydhagen, foto
Pere Galera, foto og installasjon
Hanne B. Nystrøm, video og skulptur

Utstillingen åpner med en utendørs performance av og med Hanne B. Nystrøm og Kristine Jacobsen. Performancen heter «Loreana and Concila On a Mission 2».
Utstillingen er presentert i to rom, prosjektrommet i 1. etasje og visningsrommet i 2. etasje.

Kurator/produksjon: Randi Kalgraff/MONTHLY.

DISPLACED: Kurator Randi Kalgraff og de tre kunstnerne Pere Galera, Hanne B. Nystrøm og Jenny Rydhagen speiler seg som en Narkissos i gresk mytologi i sine egne speilbilder. Foto: MMJ