Dyrere for bilpendlere til Oslo

Av Trond Folckersahm

Fra våren 2019 opprettes det ikke mindre enn 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de bomstasjonene som allerede ligger i ytre by.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by, heter det i en artikkel i nettavisen Vårt Oslo som nylig ble publisert.

Dette er et vedtak som vil ramme en god del nesoddinger som av en eller annen årsak er nødt til å benytte bil til arbeidsplassen i Oslo, eller som har nødvendige ærend i hovedstaden, enten det dreier seg om jobb eller private gjøremål der behovet for bil er tilstede. De må først betale en bomavgift for å komme inn i ytre by, og ytterligere en bomavgift for å komme inn i sentrale deler av Oslo.

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Hensikten bak tiltaket er å øke inntekter samtidig som det skal bidra til å redusere bilbruk. Økte kostnader, sammen med redusert antall parkeringsplasser vil tvinge folk over til kollektivtransport.

Det er dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet, som er utgangspunktet for tiltaket. Dette er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Det er forventet at redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.