Elektriske transportmuligheter

Av Trond Folckersahm

Er du en av dem som daglig pendler mellom Nesodden og Oslo, og benytter bysykkel til videre transport? Neste år kan du kanskje få muligheten til å benytte elsykkel, elscooter eller elsparkesykkel.

Representanter fra byrådet og næringslivet i hovedstaden og irmaene Mahindra og Peugeot kom til Oslo for å snakke om testing av deletjenester for elektriske tohjulinger. Fra Peugeot Motorcycles kom Jacques Bonneville og fra Mahindra kom Wankankar Prakash. Han er administrerende direktør for Mahindra Two-wheelers Business, forteller avisen Vårt Oslo på sine nettsider.

Intensjonen bak møtet var å inngå et samarbeid om testing av delingstjenester av miljøvennlige tohjulinger i 2019, året da Oslo blir Europas miljøhovedstad.

Kommunen vil kjøre et pilotprosjekt og involvere næringslivet. Tanken er å samarbeide med næringslivet for å få til en større ordning, for eksempel noe som ligner ordningen med bysykler. Hvis dette kan gjennomføres i Oslo, vil andre byer rundt om i verden forsøke det samme.

Bysykkelordningen i Oslo har i løpet av de årene den har eksistert blitt en ubetinget suksess, og antallet sykler har stadig økt i antall. Men de store høydeforskjellene i byen har vært en utfordring for mange. Derfor vil et el-drevet framkomstmiddel være et godt alternativ.

For kortere avstander, en til fem kilometer, kan det være aktuelt å lage en tilsvarende ordning for elektriske sparkesykler.

Dersom ordningen blir gjennomført, vil den ikke berøre det allerede eksisterende kollektivnettet.

Foto: TU.no