En personlig forsikringsrådgiver

Av Trond Folckersahm

Har du behov for råd og hjelp i forbindelse privat- person eller næringsforsikring, er Øyvind Sogge på Nesodden mannen å henvende seg til.

– Det er ikke alltid man får den informasjonen og hjelpen man trenger i forsikringsspørsmål via nett. Det blir ofte veldig upersonlig. Derfor mener jeg at en personlig forsikringsrådgiver med bred kunnskap, og som er en du kan stole på, å foretrekke, mener Øyvind Sogge.

Han har nylig flyttet til Nesodden, og jobber som personlig forsikringsrådgiver med alle typer forsikringer.

– Jeg har kontakter som jeg har hatt et forhold til så langt tilbake som i 1995, og har alltid hatt gode relasjoner til mine kunder og kontakter, forteller Sogge.

Nå skal han prioritere Nesodden og nærområdene, og vil i første rekke ta telefonen til hjelp for å bistå kundene, men han er også klar for hjemmebesøk til dem som ønsker det.

– Det er viktig å kartlegge behovet til kundene. Derfor setter vi av en avtalt tid til et telefonmøte. Da kan kundene hente fram sine gamle poliser, og så kan vi ta en gjennomgang. Men det er ikke alltid riktig å bare lage en kopi av gamle forsikringer. Behovene til kunden må kartlegges. Det er ikke nødvendig å ha en innboforsikring som dekker fem millioner dersom man har verdier til to millioner, poengterer Sogge.

Produktene Sogge representerer er fra Codan forsikring og Danica pensjon. Begge selskaper med lang fartstid. Codan eies av RSA, selskapet som forsikret Titanic i sin tid.

– De satser på kvalitet i alle ledd og har gode produkter. Blant annet fikk barneforsikringen deres terningkast seks i Hegnar Medias undersøkelse. Det kan også være penger å spare på å skifte forsikringsselskap. Men det vesentligste er at man får riktige forsikringer som dekker det behovet man har. Det er også viktig å tenke på at en ting er hvilket produkt man har før skade, men vel så viktig er hvordan det fungerer etter skade, avslutter Sogge.

Bilde: Øyvind Sogge er personlig forsikringsrådgiver, og tar gjerne en prat med deg om både forsikring og pensjon. Foto: Trond Folckersahm