Endelig lød klokkeklangen på Tangen

Av Trond Folckersahm

Etter mer enn 12 år med nitidig innsats fra ildsjelene i Nesodden Historielag, kunne endelig det nyrestaurerte Klokketårnet på Nesoddtangen offisielt åpnes.

– Vi kan jo lure på hvorfor prosessen har vært så komplisert, og hvorfor det har tatt så lang tid, undret Nesodden Historielags leder, Eli Vinje, da hun holdt åpningstalen for de drøyt 100 som hadde møtt fram for å få med seg den offisielle åpningen av Klokketårnet på Nesoddtangen.

Og hun fortsatte med å takke alle dem som har gitt bistand til prosjektet både praktisk og økonomisk. For mange har vært involvert i prosessen, og har ofret både fritid og familie for å få satt Klokketårnet tilbake i sin opprinnelige stand.

Deretter inntok en lang rekke personer talerstolen for å gi både historiske tilbakeblikk og spennende informasjon om tårnets tilblivelse, drift og restaureringsarbeidet som har pågått de siste månedene.

– Klokketårnet har vist vei for mange gjennom tåkehavet den gangen det var i drift. Så la oss ta vare på tradisjonen og være fyrlykter og holdepunkt for hverandre her på Nesodden, sa ordfører Truls Wickholm blant annet i sin tale, før han klippet båndet, og Erik Jakobsen i Historielaget markerte åpningen med tre klemt i klokka. Mens Rolf Wibe med mandolin avsluttet seansen med Erik Byes «Anna Lovinda».

Bilde: Ordfører Truls Wickholm fikk æren av å klippe båndet for å markere at Klokketårnet på Nesoddtangen er offisielt åpnet. Foto: Trond Folckersahm

Følger du linken under, kan du se flere bilder fra åpningen:

https://www.facebook.com/nesoddguiden.no/photos/pcb.2221189904814358/2221188691481146/?type=3&theater