Endelig realiseres skulpturparken

Av Trond Folckersahm

15 år har gått siden vi skrev om en skulpturpark i områdene rundt Nesoddparken. Nå er det endelig en realitet takket være økonomiske tilskudd. 24. juni åpner utstillingen.

Det er Kunst i offentlige rom (KORO) som har gitt et tilskudd på 1,4 millioner kroner for at skulpturparken skal kunne realiseres. Prosjektet har fått tittel Wildlife Skulpturpark, og kurateres av kunstnergruppen NIKOTIN som startet opp høsten 2013 av og med Aurora Passero, Robin Danielsson og Camilla Steinum.

– Det er et stort arrangement vi arbeider med, både i Nesodden-skala, og på nasjonalt nivå. Skulpturparken på Nesodden må kunne sies å være et kunstprosjekt i særstilling på Nesodden, og et prosjekt som kan skape muligheter, også inn i framtida.
Skulpturparkprosjektet er allerede synlig i kunstfeltet, med støtte fra KORO sine attraktive KOM midler. Som et av ti utvalgte prosjekter, fordelt på sju fylker, er Wildlife det prosjektet som er gitt størst prioritet, forteller Linn Cecilie Ulvin, prosjektleder for Wildlife Skulpturpark.

Kuratorgruppen har i forbindelse med åpningen kommet med følgende utspill:

Wildlife Skulpturpark er tillit til en rekke utemmede kunstnerskap. Kunstnerne
har fått mulighet til å utforme et prosjekt som skal stå i tre år. Utgangspunktet
var tomten og området. Et nytt rom. Et uterom.
Vi vil skape et møte mellom forskjellige skulpturelle uttrykk der vi oppfordret
kunstnerne til å fritt reflektere over tilværelsen i de gitte omgivelsene.
Wildlife Skulpturpark består av 20 forskjellige tilnærminger til skulptur. En port
i tre, et bronsestøp fundamentert i stein, en nedfelt ønskebrønn i plexiglass,
betongskulpturer, keramiske vaser, en metallstruktur fastlåst rundt et tre, en
skulptur drevet av vindkraft, en totempæl sagd ut med motorsag, en audiotur
med utgangspunkt i drømmer og søvn.
Vær, vind, mennesker og kultur vil påvirker arbeidene. Noen av skulpturene vil
komme tydeligere frem når bladene på trærne faller, noen skulpturer vil
kanskje forsvinne under snøen, noen vil råtne, noen vil stå støtt.
Wildlife er både viltvoksende og kontrollert. Wildlife tar ikke over, men beveger
seg gjennom landskapet med ulikt temperament og i ulik hastighet.

24.juni skal utstillingen presenteres for publikum, verkene blir stående i tre år. Følgende kunstnere er representert:

Andrea Bakketun
Christian Tony Norum
Ann Cathrin November Høibo
Anne Fellner og Burkhart Beschow
Aurora Passero og Robin Danielsson
Aurora Sander
Camilla Steinum
Charlie Roberts
Claire Toland
Gunvor Nervold Antonsen
Hanne Lippard
Inger Wold Lund
Johanne Hestvold
Marthe Elise Stramrud
Ruben Steinum
Sandra Vaka Olsen
Silje Linge Haaland
Steinar Haga Kristensen
Tarje Gullaksen
Tobias Danielsson
Urd J Pedersen og
Calle Segelberg