Engasjerte næringslivsledere

Av Trond Folckersahm

Ønsket om å gjøre Nesodden til noe mer enn en sovekommune, og å skape vekst og muligheter for næringsdrivende i kommunen, gjennomsyret Nesodden Næringsråds åpne møte tirsdag kveld.

Det var engasjement og vektige innspill som preget møtet i Grendehuset på Fjellstrand der drøyt 30 næringslivsledere og representanter for politikken og administrasjonen i kommunen var samlet for å belyse næringslivets kår på halvøya. Utvikling av næringseiendommer på Nesodden var hovedtema, og både de som har etablert seg i kommunen, de som har valgt å flytte ut, og bedrifter som har både lyst til og ønske om å ekspandere, fikk ytret sine meninger.

Energihuset Treningssenter er blant de bedriftene som har valgt å ekspandere i kommunen, og har i løpet av de 16 årene de har drevet vokst til en betydelig leverandør av treningstjenester.

– Dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde fått muligheten til å kjøpe Rehab-bygget på Bjørnemyr, som ble ledig på det tidspunktet vi var i ferd med å vokse ut av de gamle lokalene våre i det tidligere Nesodden Energiverk. Uten tilgang på lokaliteter hadde vi på ingen måte fått til denne veksten. Selv om det å flytte inn i brukte lokaler også har påført oss forholdsvis høye vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader. Nå er vi i tillegg i ferd med å etablere oss med et nytt treningssenter i lokalene til Tangen Senter, noe som vil gi innbyggerne i kommunen et enda bedre treningstilbud, informerte Energihusets leder, Marius Pedersen.

En annen bedrift som har ekspander kraftig i løpet av de årene den har eksistert, er Sommerbutikken, som har valgt å starte opp byggingen av nye lokaliteter i Vestby.

– Vi hadde ikke noe ønske om å flytte ut av Nesodden, og vi vil fortsatt være en nesoddbedrift. Men etter hvert som vi har ekspandert har vi vært nødt til å leie lokaler i garasjer, låver og containere rundt på Nesodden, samt i lokalene til en av våre transportører. Siden vi også har begynt å ta inn større varepartier til egen lagring, tvang det fram beslutningen om å bygge eget og samle driften på en adresse. Vi fikk kjøpt en ferdig regulert tomt i Vestby kommune med et areal på 5.000 kvm. Der skal vi sette opp et bygg på 600 kvm, og i tillegg til å ha en del utendørs.

Jeg håper jo at dette som nå skjer på Nesodden med initiativet fra Nesodden Næringsråd og ansettelsen av en næringskonsulent, vil gi kommunen flere næringseiendommer på sikt og lette dialogen med saksbehandlerne i kommunen, som ikke alltid har vært strømlinjeformet, sa leder av Sommerbutikken, Stein Bang-Ellingsen.

Dammyr eiendom har de siste åtte årene jobbet for å få etablert et helsesenter og boliger på østsiden av Nesodden i et område som i utgangspunktet er regulert for boliger, men der det har vært næringsvirksomhet siden 1921.

– Vi blir stadig møtt med nye utfordringer og innspill som har vanskeliggjort prosessen. Blant de siste utspillene vi har fått er at eiendommen ligger for langt unna de områdene der det i kommuneplanen er definert hvor utbyggingen på Nesodden skal skje. Nærmere bestemt på Nordre Nesodden. Er det umulig for oss å få gjennomført dette prosjektet? spurte Anders Dammyr, med klar adresse til rådmann Wenche Folberg.

– I den nye arealplanen er det lagt til rette for at vi skal ha to områder på Nesodden som skal bygges ut, Tangen og Fagerstrand. Vår intensjon er at 40 prosent av utbyggingen skal legges i hvert av disse to områdene. Mens de resterende 20 prosentene skal legges i andre områder i kommunen under forutsetning av at de følger de to busslinjene på Nesodden av logistiske- og infrastrukturmessige årsaker, repliserte rådmannen på spørsmålet.

Tidligere næringslivskonsulent, og nåværende Fagsjef for idrett, kultur, næring og friluft i kommunen, var på plass for å redegjøre for det arbeidet kommunen har gjort for næringslivet.

– Vi har hatt to hovedmålsetninger, utvikling av næringseiendom og redusere utflyttingen av næring fra kommunen. På bakgrunn av at Nesodden i første rekke har vært en bokommune, har det ikke vært enkelt å bygge en næringslivskultur, men det har vært et viktig satsningsområde. Vi har blant annet avsatt 500 kvm på Tangentoppen til næring, en tomt som er under utvikling. Vi har også lagt ned mye arbeid for å tilrettelegge for prosjektet Sofienlund, og vi har også sett som en av våre primæroppgaver å ivareta bedrifter i vekst. Ikke minst bedrifter som vi ønsker skal satse på Nesodden, kompetansenæringer, kulturnæringer og kystnæring. Vi ser fram til å få en 100 prosent næringskonsulent på plass. Det vil helt sikkert bidra til en positiv utvikling. Men jeg ble en gang fortalt at en kommune som også ønsker vekst må ha et hotell. Det tror også jeg vill gitt ekstra driv, fortalte Martin Lundquist.

Frode Gjertsen var en av dem uten næringingslivsinteresser, men ikke uten interesse for utviklingen på Nesodden, som fikk anledning til å legge fram sine synspunkter. Han slo et slag for Fagerstrand som et utviklingsområde og et nytt senter på Nesodden både på grunn av beliggenheten i forhold til Oslofjordtunellen, og som et mulig trafikknutepunkt for en eventuell fjordforbindelse mellom Asker, Nesodden og Oslo som skal betjenes med el-ferger.

Det ble i det hele tatt et interessant møte der det kom fram mange synspunkter, ideer og forslag som kan bidra til å øke interessen for og engasjementet rundt næringslivet på Nesodden.

BILDE: Næringsrådsleder Torgeir Koteng fikk besøk av en lydhør og engasjert gruppe nærinsglivsfolk i Grendehuset på Fjellstrand tirsdag. Foto: Trond Folckersahm