Etterlyser jubileumsfestdeltagere

Av Trond Folckersahm

Jaer Ungdomsforening etterlyser tidligere og nåværende medlemmer til sin jubileumsfest på Eklund 14. oktober. Påmeldingsfristen er 1. oktober.

– Vi fyller 125 år i år, og ønsker å markere dette på skikkelig vis, forteller Kathrine Carlstad.

Derfor ønsker de å få tak i både tidligere og nåværende medlemmer av foreningen for å gjøre det til en jubileumsfest det vil gå gjetord om i lange tider framover.

– Det vil bli servert en treretters middag med drikke til og kaffe og kaker. Alt til en hyggelig kuvertpris. Dessuten blir det taler og historiske tilbakeblikk.

Vi håper at de som er interessert melder seg på så fort som mulig, men senest 1. oktober. Vi har en øvre grense for antall deltagere, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Kontakt meg på tlf. 97080353 dersom du har spørsmål, informerer Kathrine.

Historien bak
24.april 1892 ble det stiftet en ungdomsforening som skulle dekke Jaer og Berger krets. Dette var den første upolitiske ungdomsforeningen som ble stiftet på Nesodden, og er kanskje også den eldste i landet. Kirkesanger John Gjefsen og sokneprest Grieg var initiativtakere til dette noe dristige prosjektet, området var jo på den tiden forholdsvis grissgrendt bebygd og provinsielt beliggende. Men trass i dette ble det tegnet 29 medlemmer ved stiftelsen. Gjefsen satt som formann i de første 15 årene og virksomheten gikk litt i bølgedaler av ulike årsaker.

De første årene ble den gamle skolestua på Jaer brukt som forsamlingssted, men dette ble snart for lite og i 1908 ble det kjøpt en tomt av Søndre Grøstad for 300 kroner. Det første skrittet mot nybygg var dermed tatt.

Eklund reiser seg
I 1910 ble byggearbeidene igangsatt under ledelse av Conrad Nilsen og Thorvald Larsen og den 17.mai 1911 ble Eklund innviet og tatt i bruk. Et piano hadde til og med kommet på plass, en gave gitt av pianokomiteen. Foreningens formålsparagraf bygget på kristen luthersk lære, borgelig dannelse og godt kameratskap. Medlemstallet ble holdt ved like ved at alle konfirmanter i kretsen ble invitert til konfirmasjonsfest og automatisk innmeldt i foreningen. Men, en ting var forbudt og det var politisk virksomhet. Det er kanskje grunnen til at det meste har gått smertefritt for seg i foreningen uten de store konfliktene.

Kvinnene hadde sin naturlige plass i foreningen og vi kan fastslå at likestillingen i Jaer krets hadde kommet langt, da foreningen hadde sin første kvinnelige leder allerede i 1917, Amanda Nilsen.

Kulturvirksomhet
Kulturvirksomheten har vært levende på Eklund, helt fra 1893 hadde foreningen sitt eget bibliotek etter en donasjon på 25 bøker fra bokhandler Parmann, og avisen ”Allehaande” kom med sin første utgave i 1905.

Andre kulturelle aktiviteter som Eklund har vært brukt til er: teatergrupper, den første under ledelse av revyskuespiller Karl Pedersen. Det har også vært kino, bridge, ungdomsklubb, korvirksomhet under ledelse av Hildur Øverland, Arnulf Øverlands hustru. Og selvsagt atskillige jubileer og fester på ”lokkale”.

I 1992 ble Eklund pusset opp etter alle kunstens regler og 100-års jubileet for Jaer ungdomsforening gikk av stabelen med brask og bram med løfte om at de neste 100-årene skulle bli enda mer begivenhetsrike.

I tillegg til alt annet, har Eklund huset musikkbarnehage, daghjem, pianoskole og en rekke ulike foreninger, og fortsatt i dag etter 106 år er Eklund et levende sentrum for aktivitetene som foregår i Jaer krets, ikke minst i regi av Jaer ungdomsforening.