Fikk kommunens kulturfond

I dag ble det offentliggjort hvem som hadde gjort seg fortjent til Nesodden kommunes kulturfond for 2017. Det var Wildlife skulpturpark ved Nesoddparken og Agnes Naur Kiss som ble tildelt henholdsvis 150.000 kroner og 50.000 kroner til sine prosjekter.

Kultur- og miljøutvalget vedtok etter forslag fra innstillingskomiteen, som består av tre representanter fra Nesodden kulturråd og tre representanter fra Nesodden kommunes kulturvirksomhet, at årets kulturfond fordeles på to prosjekter:

Kr 150.000 tildeles «Wildlife Skulpturpark» på Nesoddparken og kr. 50.000 tildeles prosjektet «Kroppen» ved Agnes Naur Kiss.

Begrunnelser:

«Wildlife skulpturpark» driftet av Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter på Nesodden, er et nyskapende prosjekt kuratert av kunstnergruppen NIKOTIN. Prosjektet har et langiktig perspektiv med oppstart 24. juni 2017 og går tre år fremover. «Wildlife skulptur-park» vil synliggjøre Nesodden som en aktiv kunst – og kulturkommune, i tråd med nylig vedtatt Kulturplan 2016-2023. Prosjektet i seg selv har høy kunstnerisk kvalitet med 24 kunstnere av nasjonalt og internasjonalt format. «Wildlife» har potensial til å nå et stort publikum – også utenfor kommunens egne grenser. Innstillingskomiteen mener at prosjektet vil styrke Nesoddparkens posisjon og synlighet i regional og nasjonal sammenheng. «Wildlife» gir mulighet til å realisere en viktig del av Nesoddparkens opprinnelige tanke om en skulpturpark og videreutvikle Nesoddparkens muligheter og publikumspotensiale. I tillegg svarer prosjektet godt på Nesodden kommunes vedtatte målsettinger for folkehelse, grønne verdier og mangfold. Søknaden er solid, og prosjektet er grudig dokumentert.

«Kroppen» ved Agnes Naur Kiss

Støtten fra Kulturfond 2017 vil dekke utgifter i forbindelse med koreografi og dans til prosjektet «Kroppen». Forestillingsserien vil først og fremst komme Nesoddens befolkning til gode. Ved å involvere aktører og samarbeidspartnere fra ulike fagområder, setter prosjektet fokus på en viktig tematikk med perspektiver fra vitenskapen, filosofien og kunsten. Forestillingene skal vises ved flere av Nesoddens kulturarenaer. Dette styrker Nesoddens grendestruktur, og prosjektet får med dette et stort nedslagsfelt.

Nesodden kommune tildeler hvert år kr. 200.000 fra kulturfondet. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger, som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune. Kulturfondet har som formål å sikre Nesodden en bred og mangfoldig kunstnerisk produksjon og formidling, og stimulere til utvikling og nytenking i kunst- og kulturfeltet på Nesodden.

Foto: Nesoddparken