Fikk stempelet Kvalitetsklubb

Av Trond Folckersahm

Stemningen var på topp hos styret i Nesodden IF Fotball da Ragnhild Carlsen fra Norges Fotball Forbund (NFF) kom til Berger onsdag denne uken for å overrekke en plakett som beviset på at klubben har oppnådd å bli en Kvalitetsklubb Nivå 1.

Av Oslo fotballkrets’ 167 klubber, var Nesodden IF Fotball den 23. som har oppnådd denne utmerkelsen. Det forteller om stor innsats og nitidig arbeid, ikke minst fra styremedlem Jan Tinus Larsen.

– Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet, sier Ragnhild Carlsen fra NFF.

Det er totalt 18 krav som må tilfredsstilles for at en klubb skal kunne oppnå utmerkelsen. Det handler både om roller i klubben, økonomi, at det finnes alternativer for både jenter og gutter, breddetilbud og en rekke andre forutsetninger.

– Det er en stor jobb for en klubb for å oppnå dette. Det kreves innsats i alle ledd. Noen starter opp prosessen, men faller fra etter hvert. Andre har ikke alle forutsetningen som må til for å oppnå denne utmerkelsen. Men her i Nesodden IF Fotball har de jobbet målrettet, og har takket være det kommet fram til målet, forteller Carlsen.

– Det er ikke minst takker være god coaching fra Ragnhild Carlsen. Hun har hatt stor betydning for at vi har kommet dit vi skal, skyter primus motor for Kvalitetsklubb, Jan Tinus Larsen inn.

Foreløpig er det bare Nivå 1 som er ferdig utviklet i Kvalitetsklubb-programmet, men det er lagt opp til progresjon. NFF er i ferd med å utvikle Nivå 2, og det skal også komme et Nivå 3 etter hvert.

– Men selv om man har oppnådd Nivå 1 nytter det ikke å hvile på laurbærene. Vi kommer til å følge opp klubbene hvert år for å se om de fortsatt fyller forutsetningene, avslutter Carlsen.

Bilde: Ragnhild Carlsen fra NFF overrekker plaketten til styreleder Tore Bjelland, som beviser at Nesodden IF Fotball er en Kvalitetsklubb. Bak står resten av styret og jubler over utmerkelsen.