Flått sommer nærmer seg

Sommeren nærmer seg med alt det innebærer av uteliv og glede. Men det lurer også noen farer i horisonten, spesielt i kystnære områder som Nesodden og Frogn – flåtten.

Sommer, sol, sjø, fiske og uteliv i skog og mark. Grilling på terrasse og i hage i selskap med familie og gode venner. Fargerike, bugnende blomsterbed og tungtbærende frukttrær. Fløyelsmyke netter med armen rundt din kjære, eller kanskje et nattbad i temperert vann.

Sommeren åpner muligheter for fri livsutfoldelse. Den er det vi drømmer om i lange, mørke vinterkvelder når vindkastene uler rundt hushjørnene, og snøen fokker seg i meterdype fonner. Men sommeren er ikke bare glede, i busker og kratt lurer det en liten skapning som har hatt en formidabel vekst i antallet individer i løpet av de siste årene – flåtten.

Hva er flått

I utgangspunktet er flått en midd med beskjeden størrelse, rundt tre-fire millimeter. Men det er før den har fått kloa i byttet sitt. Enten det dreier seg om dyr eller mennesker.

Med den fryktinngytende sugeredskapen de er utstyrt med, borer de seg inn i huden og suger grådig til seg blod inntil de er mette og slipper seg ned på bakken. Da har de som regel økt størrelsen til noe i nærheten av et kronestykke. Det gjør hunnene i stand til å gi næring til eggene som må modnes for at slekten skal kunne føres videre. Mens det for offeret kan medføre sykdommen borreliose.

Sykdomsbildet

Ifølge Helsetilsynet debuterer borreliose tidligst en uke etter flåttbittet. Bittreaksjonen, som er mindre enn tre cm i diameter og forsvinner innen en uke, er ikke tegn på borreliose. Og det må ikke forveksles med erythema migrans, som er et rødt merke rundt bittstedet. Dette røde merket blir gradvis større og større, og har ofte et blekt område i midten. Da er det grunn til å rope et varsko.

Dersom du blir smittet med borreliose, kan det få mer alvorlige konsekvenser enn mange tror. Både lammelser, hjerteproblemer, leddsmerter, hodepine og svimmelhet står på listen over plager sykdommen kan medføre. I verste fall kan den også føre til dødsfall.

Det går selvsagt an å beskytte seg mot flåttbitt. Et alternativ er å kjøpe et av flåttmidlene som etter hvert har dukket opp i helsekostforretningenes hyller. Ellers bør man utstyre seg med langermede skjorter og langbukser hvis man befinner seg i områder der man vet at flåtten herjer. For barnas vedkommende bør man beskytte hode og hals da dette er områder på kroppen flåtten vet å sette pris på. Skulle man være så uheldig at man blir bitt, må flåtten fjernes så hurtig som mulig. Man bruker da en pinsett, eller rett og slett fingrene, griper fatt i flåtten og vrir udyret ut av huden.

Foto: Colourbox