Flere fikk velfortjente priser

Det var slett ikke bare julenissen som hadde tatt på seg spanderbuksene under julemarkedet på Tangen lørdag. Også Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd hadde vært i skattekista for å hente prispenger til lokale profiler.

Det var ordfører Nina Sandberg og kultursjef Ellen Knutsen som var på plass for å dele ut velfortjente prispenger til nesoddinger som har markert seg på ulike arenaer. To priser skulle deles ut. Det samme skulle Kulturfondet 2015.

Idrettsprisen 2015 på 30.000 kroner ble tildelt hestesportsforbildet Anne Cecilie Ore.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Idrettsprisen 2015 tildeles Anne Cecilie Ore for sin innsats utover det vanlige innenfor idrettslivet på Nesodden. Med sine medaljer fra OL, VM, NM, Nordisk, EM, internasjonale stevner m.m. er Anne Cecilie et stort forbilde og en inspirasjon for ryttersporten på Nesodden med fokus for blinde og handicappede».

Kulturprisen for 2015 på 30.000 kroner gikk til Nesodden kunstforening. Her heter det blant annet i juryens begrunnelse: «Kulturprisen 2015b tildeles Nesodden kunstforening for sin fremragende innsats for kunstnerisk virksomhet på Nesodden gjennom mange år. Gjennom sin langsiktige, arbeidsomme og frivillige innsats synliggjør kunstforeningen Nesodden som kunst- og kulturkommune».

Tredje post på programmet var utdelingen av Kulturfondet 2015, som var delt i to.

10.000 kroner gikk til Plutselig Barneteater med begrunnelsen: «Plutselig Barneteater tildeles kr. 10.000 av Nesoddens kulturfond som inspirasjon til videre virke på Nesodden. Plutselig Barneteater har med sitt fremragende og elleville improvisasjons-eventyrteater gledet hundrevis av barn og barnefamilier på Nesodden det siste året. Plutselig Barneteater inkluderer barna i forestillingen og tar dem på alvor.»

90.000 kroner av Kulturfondet gikk til Nesodden kunstforening. Her het det blant annet i juryens begrunnelse: «Nesodden kunstforening tildeles kr. 90.000 av Nesodden kommunes kulturfond 2015 til multikunstprosjektet som i stor grad vil involvere mange kunstnere og kulturarenaer, samt synliggjøre Nesodden som kunstnerkommune. Tildelingen er også med bakgrunn i at kunstprosjektet har som mål å nå ut til Nesoddens befolkning samtidig med at det kan få nasjonal interesse og trekke til seg et større publikum til Nesodden».

Utover representantene fra Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd, besto juryen av ett medlem fra Kulturrådet og to medlemmer fra Kultur- og miljøutvalget.

Bilde: Ordfører Nina Sandberg delte rundhåndet ut midler på Tangen lørdag. Nesodden kunstforening sikret seg både Kulturprisen og en stor andel av Kulturfondet 2015.