Flott resultat på Nesodden

Nesoddfolket støttet opp om helgens TV-aksjon til inntekt for Regnskogfondet. Så langt viser tallene at hver nesodding ga 41,33 til aksjonen i gjennomsnitt.

Totalt er det så langt blitt samlet inn 182 915 553 kr. til Regnskogfondet . Det betyr et landsgjennomsnitt på 35,39 per innbygger. Med andre ord har nesoddinger hatt en større giverglede en landsgjennomsnittet.

Tallene forteller også at Nesodden ligger på 4. plass blant kommunene i Akershus når det gjelder innsamlet beløp fordelt på innbyggere.