Follo over landsgjennomsnittet

Av Trond Folckersahm

Boligprisene i Follo har steget mer de siste 12 månedene enn gjennomsnittet på landsbasis. Også kvadratmeterprisen ligger godt over snittet.

2016 var året da boligprisene nådde nye høyder i enkelte deler av landet. De mest ekstreme utslagene fikk vi i Oslo, der boligprisene i enkelte bydeler steg med opp til 25 prosent. Dette ga også ringvirkninger til kommunene rundt hovedstaden. Ikke minst Follo-regionen, der boligprisene har steget med 15,5 prosent siste 12 måneder, mens snittet for landet ligger på 12,5 prosent, ifølge Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Kvadratmeterprisen har også fått et løft. For Follos vedkommende ligger den på 41.800 kroner, mens landsgjennomsnittet ligger på 39.100 kroner. Også her utmerker hovedstaden seg i særlig grad med en kvadratmeterpris på 69.700 kroner.

For dem som solgte bolig i Follo i løpet av de siste 12 månedene har det heller ikke tatt lang tid før de har fått tilslag. Den gjennomsnittlige liggetiden har vært på 19 dager.

Når det gjelder månedene framover, forventes det fortsatt en økning i boligprisene til tross for at myndighetene har iverksatt tiltak for å dempe prisveksten. Blant annet ved å øke kravet til egenkapital ved kjøp av bolig nummer to.

I en uttalelse fra Eiendomsmegler Krogsveen, heter det blant annet:

”Vi forventer at boligprisene vil øke med 12,5 prosent i 2017 på landsbasis. Samtidig tror vi at økt ferdigstillelse av nybygg og myndighetenes tiltak for å begrense kredittveksten vil merkes på prisutviklingen i andre halvår. Rentenivået er jokeren; så lenge det forblir på dagens lave nivå vil boligprisene høyst sannsynlig fortsette oppgangen”.

Bilde: Anniken Øderud, Annette Smith, Christian Blix Henriksen og Nina Bøe ved Krogsveens kontor på Nesodden, har ingen grunn til å frykte arbeidsledighet i månedene framover. Foto: Kavlie Borge