Foreslå dine egne kandidater

Av Trond Folckersahm

Nesodden kommune, i samarbeid med Nesodden Folkeopplysningsråd, deler årlig ut tre priser; «Kulturprisen», «Idrettsprisen» og «Årets nesodding». 1. oktober er fristen for å innstille kandidater som fortjener heder og ære.

En kulturkommune som Nesodden vet selvsagt å verdsette sine kulturarbeidere, både de som arbeider innenfor begrepet kultur, men også dem som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet. Når det lakker og lir mot advent og jul skal Nesodden kommune nok en gang åpne skattekista og dele ut ikke mindre enn tre priser til personer som har gjort en innsats for lokalmiljøet på ulike fronter; «Kulturprisen», «Idrettsprisen» og «Årets nesodding».

Har du et navn på blokka, enten enkeltpersoner, grupper, foreninger eller andre konstellasjoner, blir Kulturavdelingen i Nesodden kommune usedvanlig glade dersom du sender inn ditt forslag innen 1. oktober.

Retningslinjer
I utlysningen fra Kulturavdelingen i Nesodden kommune, heter det: Søknaden må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.
Forslag til kandidater
Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.
Forslagene må inneholde:
– Kandidatens fulle navn og adresse
– Forslagsstillerens navn og adresse
– En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater
– Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren
Forslaget skal ikke overskride en A4-side.
Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen innen 01. oktober gjeldende søknadsår. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Tilskudd kulturelle tiltak
Ikke nok med at Nesodden kommune skal dele ut priser. De har også 200.000 kroner til rådighet som er øremerket kulturelle tiltak. Også i dette tilfellet er fristen 1. oktober for å søke midler dersom du har et spennende prosjekt du ønsker å realisere.

I Utlysningen fra kommunen heter det:
Tilskuddspotten for kulturelle tiltak (2017): kr 200.000.
Nesodden kulturråd skal være faglig rådgiver for kommunens tildeling av disse midlene.
Søknadsfrist:
I samråd med styret i Nesodden kulturråd, er det satt to søknadsfrister for tildeling av kulturelle tiltak:
1. april og 1. oktober.

Søknaden må være levert innen kl. 24:00. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.
Det er ca 6 ukers behandlingstid.

Tilskudd til kulturelle tiltak:
Vi ønsker å bevare mangfoldet i Nesoddens kulturliv ved å støtte:
• tiltak med og for innbyggere i Nesodden kommune
• aktiviteter og tiltak som er et tillegg til lagets normale aktivitet når disse er åpne for innbyggerne i kommunen
• samarbeidsprosjekt som involverer flere foreninger og lag (med unntak av rene politiske partier)

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger finner du på Nesodden kommunes hjemmesider.