Frisk oppstart på boligpriser i Follo

Av Trond Folckersahm

Boligprisene fortsetter sin klatring mot nye høyder. Ifølge Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge har prisøkningen i Follo vært på hele 3,4 prosent i januar.

Det ser på ingen måte til at innstramminger i finansmarkedet og en hevet pekefinger fra flere hold har lagt noen demper på aktiviteten i boligmarkedet. Dette gjelder ikke minst for Follo der prisstigningen har vært på hele 3,4 prosent i årets første måned, mens det på landsbasis har vært en økning på 2,8 prosent.

Ser vi på de siste 12 månedene har prisøkningen i Follo vært på 15,5 prosent, mens den på landsbasis har vært på 12,4 prosent.

Det er kombinasjonen av stor etterspørsel og mange salg som har ført til den sterke prisutviklingen. Dette har igjen ført til at den gjennomsnittlige liggetiden for boliger i Follo nå er på 24 dager. Noe som også er godt nytt for dem som har planer om å selge husværet.

«Vi forventer at boligprisene vil fortsette å øke utover våren. Samtidig tror vi at økt ferdigstillelse av nybygg og myndighetenes tiltak for å begrense kredittveksten vil merkes på prisutviklingen i andre halvår. Rentenivået er jokeren; så lenge det forblir på dagens lave nivå vil boligprisene høyst sannsynlig fortsette oppgangen», heter det i en uttalelse fra Eiendomsmegler Krogsveen.