Frivilligsentralens Felles julaften

Av Trond Folckersahm

Tradisjonen tro skal Frivilligsentralen på Nesodden også i år arrangere Felles julaften. Men de trenger frivillige som kan bidra både på selve julekvelden og dagene før.

– Vi har to scenarier i år. Enten et mindre arrangement med rundt 40 deltakere på Ekelund Seniorsenter, eller et større arrangement i Nesodden samfunnshus der vi kan ta imot rundt 100 personer til julefeiring. I utgangspunktet har vi ikke lyst til å sette noe tak på antall deltakere, men dersom Ekelund blir alternativet, ser vi oss dessverre nødt til det, forteller leder av Frivilligsentralen Hege Emilsen.

Dersom det blir aktuelt med Ekelund-alternativet, har de behov for 8-10 frivillige, mens det Nesodden Samfunnshus fordrer 10-15 hjelpere. Påmeldingsfristen for disse er 5. desember.

– Da vil vi danne arbeidslag som får sine spesifiserte oppgaver. Det er viktig å påpeke at de som stiller opp må regne med at det blir mye jobbing den tiden julefeiringen pågår, sier Hege.

Blant arbeidsoppgavene står matlaging, der også Ressurskafeen vil være involvert på bakgrunn av sitt nære samarbeid med Matsentralen, dessuten transport av mat, kjøring av bord og stoler, logistikk, tilrettelegging og en rekke andre oppgaver.

Tradisjonell jul
Selve feiringen på julaften vil foregå i tradisjonelle former med god mat tilpasset ulike kulturer. Noe av maten vil være kjøpt, noe vil bli laget av de frivillige og noe vil bli levert av glade givere.

– Det blir julesanger, lesing fra juleevangeliet, gang rundt juletreet, kaffe og kaker og underholdning. Det vil komme noen for å synge og spille og vi legger opp til spennende aktiviteter for barna. Og selvsagt kommer nissen på besøk, så får vi se hva han har i sekken. Vi kommer ikke til å legge så stor vekt på det kristne budskapet, men mer på de tradisjonelle delen av julefeiringen, og vi tror vil bli en hyggelig kveld for dem som deltar. Vanligvis har arrangementet vart fra 16.30 til 20.30, og det blir det samme også i år, informerer Hege.

Mange årsaker

Invitasjonen til julefeiringen vil gå ut til alle som av en eller annen grunn ønsker å feire julaften sammen med andre.

– Det er ikke alle som har familie å feire sammen med, noen har mistet livsledsageren sin og trenger noen og feire sammen med. Andre er familier som har resten av slekten langt unna, kanskje i andre land, og som ønsker å feire i et større fellesskap. Ensomhet kan være et stikkord. Andre ønsker en litt enklere feiring der overfloden ikke er så framtredende. Andre igjen feirer ikke jul på grunn av etnisitet, men ønsker likevel å være en del av et fellesskap denne dagen. Det er mange årsaker. Men det er viktig at vi skal ha en lav terskel for å kunne delta i denne felles julefeiringen på Nesodden, understreker Emilsen.

Bilde: Det går mot felles julaften på Nesodden, og noen er allerede klare til å ta i et tak. Bak f.v: Hege Emilsen, Tore Jarl Andersen, Karin Løvhaug. Foran: Berit Andersen og Anne Lise Bjermeland Foto: Trond Folckersahm