Gründer med lysende suksess

Kristian Bye og Marius Andersen (bak) sørger for lys i strømløse områder. Foto: Bright Products

Gjennom selskapet Bright Products AS, sørger nesoddingen Kristian Bye og hans medansvarlige for at mennesker i strømløse deler av verden kan få arbeids- og leselys i døgnets mørkeste timer. De har også blitt leverandør til FNs høykommisær for flyktninger.

Det store gjennomslaget for Bright Products kom i løpet av høsten 2014. Da inngikk de en samarbeidsavtale og ble en betydelig leverandør til FNs høykommisær for flyktninger, FN / UNHCR. Fra september til desember 2014 bestilte de over 200.000 enheter av Bright Products lysprodukter til flyktninger i FN-leire over hele verden.

– Dette vil sikre Bright lønnsom drift allerede tre år etter at selskapet ble etablert, og er helt i tråd med våre ambisjoner om å bygge en global, sosial merkevare for mennesker og organisasjoner som ser nye muligheter, understreker Kristian Bye.

Vant pris

Firmaet ble grunnlagt av Kristian Bye som fram til oppstarten av Bright i 2011 hadde hatt flere ledene roller innenfor reklamebransjen i Norge. Oppstarten av Bright ble utløst av at designer Marius Andresen og Kristian Bye vant «The Common Pitch» for sosiale entreprenører i USA. Dermed begynte ballen å rulle, og Brights Products så dagens lys.

De første produktene selskapet lanserte var solcellelampen og mobil-laderen SunBell og den enklere solcellelampen SunTurtle. Produktene er utviklet i nært samarbeid med norske K8 Industridesign og har vunnet hele fem internasjonale priser for innovativt design og unike funksjonelle kvaliteter.

Brights fremste visjon er: «En verden hvor folk ser nye muligheter». Denne visjonen er dypt forankret i produktutviklingen, men også i hvordan de utforsker nye og innovative forretningsmodeller. Bright har blant annet etablert samarbeid med CARE Norge og Tanzania for å trene kvinnelige entreprenører på øya Pemba i Tanzania og samarbeid med Partnership for Change for å sikre solcellelys til skoler og barnehjem i Myanmar.

Strømløse regioner

Selskapet har spesielt høy prioritet på land/regioner uten tilgang til fast strømnett. I Afrika og Sørøst-Asia lever cirka 1,3 milliarder mennesker med helseskadelige og ineffektive parafinlamper som sin viktigste lyskilde. En parafinlampe brenner parafin for 4-10 USD per måned og avgir giftige avgasser tilsvarende 40 sigaretter per dag. Det svake lyset begrenser barns mulighet til å studere og foreldrenes mulighet til inntektsbringende arbeid. I tillegg innebærer mangelen på godt, bærbart lys en betydelig økt risiko for overfall og voldtekt for kvinner i flere land.

Også her hjemme

Også i den vestlige verden finnes det en rekke anvendelsesområder for Brights produkter. Camping og friluftsmarkedet i Norden, Europa og USA/Canada er også markeder med stort potensial. Siden lansering er det solgt cirka 16.000 produkter i disse landene, og interessen fra både kjeder, forbrukere og medier er økende.

– Vi har solgt en god del av disse produktene. De er velegnet på overnattingsturer i skog og mark, skiturer, hytter uten strøm og i snøhuler. Mulighetene er uendelige. Etter hvert som lampene blir kjent for folk flest tror jeg at salget vil eksplodere. Dette er produkter for framtiden. Både på grunn av sin anvendelighet, og fordi de er til stor nytte i områder der behovet for lyskilder er stort, mener Marius Pedersen i Energihuset på Nesodden, som forhandler Brights produkter.