Gründere i Nesodden næringsråd

Nesodden næringsråds frokostmøte onsdag morgen hadde gründervirksomhet på Nesodden som hovedtema.

Til møtet hadde næringsrådsleder Arne Bjerke invitert Kristian Bye fra Bright Products som innleder. Gjennom sitt firma har nesoddingen hatt stor suksess med å bidra til at mennesker i strømløse områder av verden har fått tilgang til lese- og arbeidslys. Noe som igjen har ført til en samarbeidsavtale med FNs høykommisær for flyktninger, og en bestilling på mer enn 200.000 enheter av Bright Products lamper.

Bye redegjorde for firmaets utvikling fra den spede start for tre år tilbake, og fram til dagens situasjon og en omsetning på rundt 80 millioner kroner.
Han hadde også noen innspill i samband med utviklingen av nye bedrifter og gründervirksomhet, og skisserte for de frammøtte et utvalg næringsområder som kunne egne seg på Nesodden. Blant annet helsenæring.

Et nesten fulltallig kollegium av Nesoddens partiledere var også invitert til møtet for å delta i en paneldebatt i etterkant av innledningen. Partilederne fikk legge fram sitt syn på nærings- og gründervirksomhet i kommunen. Noe de fleste stilte seg velvillig til, med litt ulike forbehold.

Det ble også åpnet for innspill fra salen. De fleste gikk i retning av tilrettelegging for næringslivet. Etablering av kontorfellesskap, utvikling av næringstomter, fjerning av næringsskatt og en eventuell erstatning for denne gjennom eiendomsskatt og bedring av infrastrukturen i kommunen. Viktige områder for å få et velfungerende og levedyktig næringsliv på Nesodden.

Bilde: Gründer Kristian Bye fra Bright Products as, fikk en sentral plass i panelet mellom Nina Sandberg og Christian Hintze Holm under Nesodden næringsråds frokostmøte onsdag morgen. Foto: Trond Folckersahm