Gyver gjerne løs på betongen

Trenger du hjelp til betongarbeid er Tommy Edvardsen i M.P.F. as nærmest. Han har den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig og gyver gjerne løs på de tunge jobbene.

– Jeg har spesialisert med på betongsaging og kjerneboring. Noe mange har behov for å få hjelp til, forteller Edvardsen.

For betongarbeid av det mer kompliserte slaget er ikke noe hobbysnekkeren bør ta tak i. Det kreves både erfaring og kunnskap for å utføre jobbene på en tilfredsstillende måte og å få et resultat som holder.

Til tross for ung alder har 23-åringen det som skal til av kompetanse. Her kan vi snakke om at eplet ikke faller langt fra stammen. Pappa Vidar Edvardsen har drevet firmaet Mur, puss & flis på Nesodden i en årrekke, og Tommy har hentet sin kunnskap både der og i en rekke andre firmaer. Men i 2011 startet han opp på egenhånd med M.P.F.as.

Betongsaging er en av spesialoppgavene og går i første rekke på å lage åpninger i vegger, tak og gulv av betong.

– Det kan være åpninger både til dører, vinduer, luker eller annet. Det kan også være snakk om å bytte ut en hel vegg. Jeg jobber både med nye bygg og med rehabilitering av eldre bygninger. Det er et tungt arbeid som krever kostbart og avansert verktøy, men det er alltid gøy å se det ferdige resultatet av en jobb, mener Edvardsen.

Kundemassen er både private og firmaer primært i Follo, Akershus og Oslo, og M.P.F. arbeider med alle typer betong og mur. De har også spesialisert seg på kjerneboring.

– Kjerneboring benyttes det for eksempel skal sette inn ventilatorer eller trekkes kabler. Her er det mange felt og mange ulike oppgaver. Noen mer krevende enn andre, sier Tommy.

Men det mangler ikke noe på kreativiteten.

– Vi kan få til det meste. I alle fall innenfor rimelighetens grenser, smiler han, og legger til:

– Det er bare å ta kontakt dersom du har et oppdrag du vil ha utført. Jeg tar gjerne en titt på det.