Halloween – en eldgammel tradisjon

Halloween er slett ingen tradisjon som bare har eksistert de siste tiårene. Faktisk har den røtter hele 3000 år tilbake. Søndag kan du høre Winfried Walther holde foredrag om Halloween-historien på Steinerskolen kl. 19.30.

– Halloween oppsto for rundt 3000 år siden, og var opprinnelig en hedensk feiring hos kelterne, forteller Walther, som har fordypet seg i temaet han skal foredra over.

Kelterne var opprinnelig et krigerfolk som hadde sin storhetstid for 2-3000 år siden. De hersket over store deler av Vest-Europa før Romerriket, med Julius Cæsar i spissen, maktet å kue kelterne, og drev dem tilbake til Irland, Wales og Bretagne.

– Natt til 1. november var en svært viktig dag for kelterne. Denne natten var veien mellom åndeverdenen og den virkelige verden svært kort, og et egnet tidspunkt til å ta kontakt med sine avdøde slektninger, forteller Walther.

For cirka 1000 år siden annekterte den katolske kirke skikken og ga den navnet Allehelgensdag. Dagen da man skulle hedre helgener og martyrer som ikke hadde fått en egen dag i kalenderen.

Den store utvandringen fra England og Irland til USA førte til at Halloween etter hvert utviklet seg til en tradisjon i USA. Senere kom den igjen tilbake til Europa, og ble etter hvert en fast tradisjon også her hjemme. Dette skjedde rundt årtusenskiftet.