Håper på økt kommunal velvilje

Av Trond Folckersahm

Tanker og ideer rundt videreutvikling av næringslivet på Nesodden, kommunalt samarbeid, næringsarealer, flere medlemmer og forbedret dialog var temaer som ble diskutert da styret i Nesodden Næringsråd inviterte til årsmøte i kulturnæringssenteret Nesoddparken.

Ikke minst var tilsettingen av en ny rådmann i kommunen et tema som opptok mange av de frammøtte næringsdrivende denne tirsdagen. Ønsket er en rådmann med stor interesse for og med ambisjoner for næringslivet på Nesodden. En person som ser mulighetene og har styrke og gjennomslagskraft nok til å drive gjennom planer og ideer både når det gjelder utvikling av arealer tilpasset næringsvirksomhet og de generelle vilkårene for næringsdrivende i kommunen.

Samtidig med dette, bør det være enn enda tettere dialog mellom næringslivet og kommuneadministrasjonen enn det er i dag, og det ble også reist spørsmål om det ikke burde øremerkes midler til minst én person som kunne være bindeleddet mellom næringslivet og de kommunale etater.

Årsmøtet så også for seg et større samarbeid på tvers av kommunegrensene i Folloregionen for å hente ut synergier og fordele kostnadskrevende tiltak på flere. Samtidig ble det påpekt at næringsskatten som er innført bør øremerkes næringsarbeid i kommunen.

Nesodden næringsråd ga også til kjenne at de ønsker å knytte til seg flere næringsdrivende under sin paraply for å skape et mest mulig dynamisk miljø med idémyldring og brainstorming som tema under ulike mer uformelle samlinger.

«Spre ordet og ta med en venn neste gang Nesodden Næringsråd inviterer til en samling», var budskapet fra et samlet årsmøte.

Styret i Nesodden Næringsråd består i dag av: Torgeir Koteng, Eystein Ruud, Stein Hodnungseth, Inger Lise Welhaven og Aina Jacobsen.