Hedvig Lien Rytter på Hellviktangen

Søndag 12. juni kl. 17.00 er det vernissage for kunstneren Hedvig Lien Rytters tusjtegninger på Hellviktangen.

Kunstneren er utdannet ved Statens kunstakademi og har i tillegg en Mastergrad i kunsthistorie fra UiO. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke fellesutstillinger. Hedvig Lien Rytter har også illustrert flere bøker.

Om utstillingen som åpner søndag, forteller hun selv:

«Tegningene i denne utstillingen representerer temaet jeg har jobbet med de siste årene, og fremdeles jobber med.

Jeg er på søken etter motiver som forteller om forandring, i form av forfall, oppløsning eller destruksjon, og potensialet for noe nytt som ligger i dette. Jeg er opptatt av motiver som dreier seg om hverdagslige ting og omgivelser som vi er fortrolige med, men som fremtrer i en annen form og forbindelse. Det er materialer på vei til destruksjon eller i en annen midlertidig tilstand.

Når jeg løsriver motivene fra sammenhengen oppstår det muligheter for nytt innhold eller tolkning. Det er en form for underliggjøring. Motivene trer frem og kan bli noe annet enn det de er rent konkret.
Jeg ønsker å fortelle om en menneskelig tilstand gjennom å beskrive en ytre verden; endringene som skjer i det ytre som uttrykk for noe eksistensielt.
Materialers ulike stofflighet er et poeng i bildene og jeg vektlegger dette i utførelsen.»