Huleboer for en dag i Spro-gruven

På Nesoddens vestside, rett nord for Nordre-Spro brygge, ligger det gamle feltspatbruddet på Spro. I dag et yndet mål for en dagstur utenom det vanlige.

Tohundre meter nord for nedkjøringen til Nordre-Spro brygge går det en gammel kjerrevei. Den fører via mange krumspring, og litt balansekunst langs svabergene, ned til det gamle steinbruddet. Underveis støter man på gamle grunnmurer, rester etter fordums bebyggelse og gammel industri, før man kommer fram til gruveområdet.

Det var tanken om å utnytte alt fjellet som finnes i bygda til å skape inntekter, som førte til at industrien ble grunnlagt rundt 1880. Dette var et tiltak som ga både skatteinntekter og arbeidsplasser. Feltspat er en av bestanddelene i porselen, og Spro-gruven leverte til fabrikker i Norge og utlandet helt til etter første verdenskrig.

I dag ligger gruveanlegget der som et stort og spennende friluftsområde. Det er stor plass å boltre seg på. Noen steder er det lagt ut grillrister til fri avbenyttelse. En ekspedisjon i de gamle gruvegangene bør også forsøkes. Det er en spennende aktivitet uansett alder. Disse gangene finnes det flere av i området. Ellers så kan du grave i restene etter feltspatutvinningen for å finne kråkesølv til å dekorere blomsterbedet, eller peishylla.

Tilgjengeligheten er ikke den beste for barnevogner eller bevegelseshemmede. Det er også lite parkeringsplasser i området, så det beste er å ta bussen dit.