Inviterer til næringslivsmøte

Torsdag 30. mars inviterer Nesodden Næringsråd næringsdrivende og næringsinteresserte til møte i Tangenten.

– Møtet blir delt i to, der del to er åpen for alle, forteller Torgeir Koteng, styreleder i Nesodden næringsråd.

Hovedtema i den første delen, som er forbeholdt medlemmer av næringsrådet, er offentlig innkjøp og anskaffelser.

– Del en vil bestå at et innlegg i fra Linn Reppe fra Nesodden Kommune hvor hun skal redegjøre for planlagte innkjøp og offentlige anskaffelser i fra nesodden Kommune de neste to årene.

Dette går blant annet på rammeavtaler som går ut og må fornyes eller forlenges.

Hensikten er at vi som driver næring på Nesodden skal få litt forvarsel om hva som kommer slik at den enkelte bedrift kan være med å gi pris på de kontraktene som kommer.

Den andre delen av møtet, som er åpen for alle, vil handle om utviklingen av næringseiendommer i kommunen.

– Der vil vi drøfte litt hvor vi ønsker næringseiendommer på Nesodden slik at vi kan komme med et samlet innspill til kommunen hvor vi som næringsdrivende ønsker at kommunen starter prosessen å legge ting til rette.

Vi håper selvsagt at mange med interesse for næring stiller opp til dette møtet så vi kan få inn så mange innspill som mulig. Synspunkter vi kan bringe videre inn for kommuneadministrasjon og politikere. Næringsliv og næringsutvikling er viktig i en kommune, og vi har til hensikt å være pådrivere for at alt skal legges best mulig til rette, understreker Koteng.

Bilde: Torgeir Koteng, styreleder i Nesodden næringsråd, vil sette fart på næringslivet på Nesodden. Foto: Trond Folckersahm

Tirsdag 30. mars kl. 18 – 20, Tangenten