Jaer ungdomsforening i 125 år

Av Trond Folckersahm

Visste du at Nesodden har landets eldste ungdomsforening som fortsatt er spill levende? I år feirer Jaer ungdomsforening (JUF) nemlig 125-års jubileum.

– Vi kommer til å ha aktiviteter gjennom hele året for å markere jubileet. Den første er allerede 29. januar, da vi inviterer til familiedag på Eklund, forteller Anja Krange Akre, som sitter som leder av JUF i jubileumsåret.

Familiedagen vil by på aktiviteter både ute og inne, og på timeplanen står blant annet dart, tombola, steking av pinnebrød, quiz, kaste på stikka og gå løype på idealtid.

– Vi vil også by på godsaker fra kiosken som vil holde særdeles lave priser denne dagen, forteller ledereN.

Om prisene holder 1892 nivå er vel heller tvilsomt, men det blir mulighet til å meske seg med både kaffe, toddy, vafler og pølser.

Ting og tang på gang

Utover i jubileumsåret kan JUF by på en filmdag i mars for å markere at ungdomsforeningen og Eklund har en lang historie bak seg som kinolokale, og i oktober inviterer foreningen til jubileumsfest som selvsagt holdes på Eklund.

– I jubileumsåret starter vi opp igjen JUFs teatergruppe. Det blir virkelig stas å vise frem teater på Eklund i år. Ellers er det ungdomsklubben som har fast klubbkveld på onsdager. Den er for ungdom fra 5. trinn og oppover.

Dessuten har vi samlet sammen litt gamle bøker og bilder, og det vil bli laget en liten film. I den sammenhengen mistenker vi også at det er mange som sitter på både bilder og bøker/brev som kan være nyttige for oss. Har du noe i skuffer og skap som omhandler JUF og Eklund, er det bare å ta kontakt. Vi er takknemlige for alle bidrag, understreker lederen.

Historien bak

24.april 1892 ble det stiftet en ungdomsforening som skulle dekke Jaer og Berger krets. Dette var den første upolitiske ungdomsforeningen som ble stiftet på Nesodden, og er kanskje også den eldste i landet. Kirkesanger John Gjefsen og sokneprest Grieg var initiativtakere til dette noe dristige prosjektet, området var jo på den tiden forholdsvis grissgrendt bebygd og provinsielt beliggende. Men trass i dette ble det tegnet 29 medlemmer ved stiftelsen. Gjefsen satt som formann i de første 15 årene og virksomheten gikk litt i bølgedaler av ulike årsaker.

De første årene ble den gamle skolestua på Jaer brukt som forsamlingssted, men dette ble snart for lite og i 1908 ble det kjøpt en tomt av Søndre Grøstad for 300 kroner. Det første skrittet mot nybygg var dermed tatt.

Eklund reiser seg

I 1910 ble byggearbeidene igangsatt under ledelse av Conrad Nilsen og Thorvald Larsen og den 17.mai 1911 ble Eklund innviet og tatt i bruk. Et piano hadde til og med kommet på plass, en gave gitt av pianokomiteen. Foreningens formålsparagraf bygget på kristen luthersk lære, borgelig dannelse og godt kameratskap. Medlemstallet ble holdt ved like ved at alle konfirmanter i kretsen ble invitert til konfirmasjonsfest og automatisk innmeldt i foreningen. Men, en ting var forbudt og det var politisk virksomhet. Det er kanskje grunnen til at det meste har gått smertefritt for seg i foreningen uten de store konfliktene.

Kvinnene hadde sin naturlige plass i foreningen og vi kan fastslå at likestillingen i Jaer krets hadde kommet langt, da foreningen hadde sin første kvinnelige leder allerede i 1917, Amanda Nilsen.

Kulturvirksomhet

Kulturvirksomheten har vært levende på Eklund, helt fra 1893 hadde foreningen sitt eget bibliotek etter en donasjon på 25 bøker fra bokhandler Parmann, og avisen ”Allehaande” kom med sin første utgave i 1905.

Andre kulturelle aktiviteter som Eklund har vært brukt til er: teatergrupper, den første under ledelse av revyskuespiller Karl Pedersen. Det har også vært kino, bridge, ungdomsklubb, korvirksomhet under ledelse av Hildur Øverland, Arnulf Øverlands hustru. Og selvsagt atskillige jubileer og fester på ”lokkale”.

I 1992 ble Eklund pusset opp etter alle kunstens regler og 100-års jubileet for Jaer ungdomsforening gikk av stabelen med brask og bram med løfte om at de neste 100-årene skulle bli enda mer begivenhetsrike.

I tillegg til alt annet, har Eklund huset musikkbarnehage, daghjem, pianoskole og en rekke ulike foreninger, og fortsatt i dag etter 106 år er Eklund et levende sentrum for aktivitetene som foregår i Jaer krets, ikke minst i regi av Jaer ungdomsforening.

Bilde 1: Jaer sangkor gikk hånd i hånd med Jaer ungdomsforening. Her er de avbildet på frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Nesodden historielag

Bilde 2: Det sittende styret i JUF i jubileumsåret. Fra venstre:
Jøril Elton Sivertsen, kasserer; Geir Hellewig Pedersen, styremedlem; Anja Krange Akre, leder; Arild Grøstad, nestleder; Anita Fatnes, sekretær
To styremedlemmer var ikke tilstede: Ketil Risberg og Gry Kårstad. Foto: JUF