Jakten på dommertalentene

Av Trond Folckersahm

Om tre-fire måneder trilles en ny fotballsesong i gang, men allerede nå starter jakten på nye fotballdommere for fullt.

– Vi har stadig behov for nye dommere, og i disse dager starter vi opp for fullt med rekruttering og utvikling av nye fotballdommeren til den nye sesongen, forteller Reidar Thomassen.

Nesoddingen har lang fartstid både som dommer og dommerkontakt for Nesodden IFs fotballgruppe. I dag jobber han på engasjement som dommerkonsulent for Oslo Fotballkrets (OFK), som er underlagt Norges Fotballforbund (NFF).

– OFK har 180 aktive lag under sin paraply. Det betyr tusenvis av kamper hver sesong, og disse kampene skal dømmes. Derfor er behovet for dommere stort. Vi i OFK har ansvaret for alle lag fra jenter og gutter 13 år og opp til de som er 40 og alle divisjoner opp til 4. divisjon. Det forteller litt om volumet. I tillegg er det også behov for dommere til å dømme aldersklassene under 13 år, men det er utenfor vårt ansvarsområde, sier Thomassen.

I fjorårssesongen hadde OFK 475 påmeldte dommere, hvorav 452 fullførte hele sesongen. Også i år er behovet rundt 475 dommere. Anslagsvis vil 375 av de som var med i fjor fortsette. Dermed ligger årets behov på rundt 100 nye dommere. Disse vil da få i oppgave å dømmer rundt 20 kamper i løpet av sesongen.

– Her ligger det jo en mulighet for skoleelever og studenter til å både få litt ekstra trening og å fylle lommeboken, påpeker Thomassen.

Delaktige klubber

I vedtaket fra OFK plikter hver klubb å ha tilstrekkelig antall dommere. For NIFs vedkommende, som har rundt 20-25 lag i målgruppen, plikter klubben å ha fem dommere i stallen. De klubbene som unnlater å stille med egne dommere blir ilagt en bot på 5.000 kroner, noe som kan være et løft for en slunken klubbkasse.

– Vi har også en målsetning om at alle klubber skal bli mer delaktige. Derfor vil vi invitere all klubber i kretsen i nærmeste framtid til et møte der vi understreker viktigheten av å ha en dommerkontakt i klubben, forteller Thomassen.

Det er klubbene selv som melder på sine utvalgte til dommerkursene, som holdes i regi av kretsen.
Opplæringen går over tre kvelder med teori og en kveld med praksis, og rekruttdommerne følges også opp når de entrer banen for sin første kamp.

– Forrige sesong hadde jeg 22 veileder og 25 fadderoppdrag, og i løpet av sesongen, som besto av 140 kampdager, hadde jeg 88 egne oppdrag.

Møter utfordringer

Det å være fotballdommer byr også på en del utfordringer. Derfor har kretsen satt en nedre grense på 16 år for dommere som opererer i kretsens regi.

– Noen faller fra underveis fordi de føler at de ikke takler oppgaven. Det er helt greit og på ingen måte farlig å slutte. Ingen skal tvinges til å fortsette dersom de ikke føler for det. Det oppstår jo noen pressituasjoner når man opptrer som fotballdommer.

Av utfordringene er det tre jeg kan nevne spesielt; press fra sidelinja fra foreldre og lagledere, press fra spillerne på banen og ekstern påvirkning fra kamerater og miljøet rundt.
Skal jeg trekke fram noen punkter som er viktige for en fotballdommer, må det være at de kan bevege seg, blåse i fløyta og selge inn den avgjørelsen de har tatt. Det er heller ikke noe minus å være litt tunghørt i perioder, avslutter Thomassen muntert.

Bilde: Reidar Thomassen har startet jakten på dommertalenter til fotballsesongen 2017. Foto: Trond Folckersahm