Jakten på spøkelsesteina

Lørdag kastet en gjeng fritidsdykkere seg ut i sjøen ved Nesoddtangen brygge for å finne, registrere og hente opp gjenglemt, bortglemt, løsrevet og avhendet fiskeredskap som fortsatt befinner seg på havbunnen.

Forsiktige prognoser forteller at det er minst 10.000 eierløse hummerteiner som befinner seg på havbunnen i Indre Oslofjord. Dette er et problem det må tas tak i for at vi skal kunne glede oss over den hyggelige tradisjonen med hummerfiske i sesongen, og fortsatt kunne meske oss med en av havets godbiter grillet og gratinert innsmurt med hvitløksmør og sitron.

Det var nettopp med dette for øyet at Marinreparatørene hadde tatt initiativet til registrering og opprydning og hadde fått med seg medlemmene av Svestadkameratenes undervannsforening i vannet for å bidra til opprydning i et område der det er mye hummerfiske. For anledningen med Nesoddbåten ”Baronen”, som dykkerskip.

– Dette er et stort problem som også går utover hummerbestanden, forteller Lars Dalen, medlem av Marinreparatørene, og fortsetter:
– Vi ønsker å gjøre noe med det, og har i den forbindelse et samarbeid med Havforskningsinstituttet på registreringssiden. Det finnes jo per i dag ingen oversikt over hvor stort dette problemet er.

Dessverre har vi sett en del grelle eksempler på hva disse spøkelsesteinene kan føre til. Blir først en hummer eller fisk liggende i en av disse teinene, virker de som åte for annen fisk og hummer. Det er ikke sjelden vi finner teiner med en mengde klør i. Noe som er et svært trist syn.

Kartleggingsarbeidet som ble utført lørdag, var også et tiltak med tanke på permanent fredning av dette området for å sikre vekst i bestanden.

– Trykket på hummerfisket er så stort, og det er etter hvert så mange som bedriver det at beskatningen blir for stor. Det er heller ikke alle hummerfiskere som er like lovlydige i forhold til at hummer under minstemålet, og at rognhummer skal kastes ut igjen. Dette har igjen ført til at hummerbestanden har gått ned, og at det fanges færre dyr. Derfor vil en fredning absolutt være på sin plass i enkelte områder, mener Dalen.

Med i lørdagens aksjon var også medlemmer av gruppen Trashtag. Med en undervannsdrone sørget de for å kartlegge og registrere koordinatene, rett og slett tagge dem, for at søplet senere skal kunne hentes opp.

– Dette er et prøveprosjekt som vi håper vil gi resultater, sier Frikk fra Trashtag.

Ønsker du å følge med på hva Marinreparatørene til enhver tid arbeider med, kan du ta en titt på gruppas facebookside; Marinrep.

Bilde: Representanter fra Svestadkameratenes undervannsforening og Marinreparatørene, er klare for å dykke etter teiner utenfor Nesoddtangen. Aksjonen ført til at gruppen hentet opp åtte spøkelsesteiner.