JUFs 125 år ble behørig feiret

Av Trond Folckersahm

Det ble en verdig markering av Jaer Ungdomsforenings (JUF) 125 års jubileum på Eklund lørdag kveld.

Ikke mindre enn rundt 100 tidligere og nåværende medlemmer hadde møtt opp til et festpyntet Eklund for å markere at det som er Norges eldste ungdomsforening i fortsatt drift fyller 125 år.

Gamle medlemmer, nye medlemmer og ikke mindre enn tre ordførere, fungerende ordfører Erik Adland, tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant Nina Sandberg og påtroppende ordfører Truls Wickholm, stilte feststemte og festfine opp for å hylle JUF.

– Det var svært hyggelig at så mange møtte fram til denne markeringen, synes leder av JUF, Anja Krange Akre og fortsetter:

– Blant annet hadde vi med oss to medlemmer som har vært med oss i mange år, Knut Strand og Arne Isachsen. De har tidligere vært formenn og har hatt andre roller i styret i perioder, og har vist særdeles interesse og engasjement. Derfor ble de utropt til æresmedlemmer i foreningen. Tilstede var også Arne Grøstad som har vært æresmedlem i 25 år.

JUFs historiske bakgrunn ble selvsagt også belyst under jubileumsfeiringen.

– Jeg fortalte blant annet om foreningens første kvinnelige formannen, Amanda Nilsen. Hun var formann i 1917, altså for nøyaktig 100 år siden, så det var en innovativ forening.

Dette er jo kun få år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge. Hun bodde da i vaktmesterboligen i 2. etasje på Eklund, fødte tre barn på fem år, og samme året som hun fødte det tredje barnet, holdt lokalet i orden og rent, var hun altså første kvinnelige formann i JUF, forteller dagens leder.

Deltageren på jubileumsfeiringen ble selvsagt også traktert med en treretters middag, og også gaveoverrekkelser og taler sto på programmet under det særdeles vellykkede arrangementet.

Bilde: Tre ordførere, f.v: Erik Adland, Nina Sandberg og Truls Wickholm var med på JUFs feiring på Eklund lørdag kveld. Foto: Ole Jan Larsen

Se flere bilder på Nesoddguidens facebook-side, følg linken, eller gå inn på facebook-siden.

https://www.facebook.com/nesoddguiden.no/photos/pcb.2010428822557135/2010427192557298/?type=3&theater/