Det kan gå mot halvtimesruter

Av Trond Folckersahm

Det kan ligge an til halvtimesruter for Nesoddbåten etter at Ruter har lagt fram et forslag til endringer i avgangstidene for Hovedutvalget for samferdsel i Akershus.

– Det eneste som står mellom oss og halvtimesruter nå, er at forslaget til budsjett blir vedtatt i Fylkestinget 19, desember, forteller Johannes Dalen Giske, som sitter i Fylkestinget for Arbeiderpartiet.

Dersom dette blir vedtatt vil det være årets julegave og til stor glede for mange kollektivreisende til og fra Nesodden. Sett i et større perspektiv kan de også gi gevinster på miljøsiden dersom flere velger å reise kollektivt på bakgrunn av dette.

Endringene som er foreslått vil gjelde lørdager i perioden 11-19, og på alle ukedager der det i dag kjøres timesruter.

Endringen vil også gjelde for bussen. Alle bussavgangene vil korrespondere med alle båtavgangene fra Nesoddtangen brygge.

– Det blir også endringer for rute 560 dersom dette gjennomføres. Bussen til og fra Blylaget vil gå hele veien til og fra hver båtavgang, informerer Dalen Giske.

Gjennomføres endringen kan det bety at hurtigbåtalternativet som eksisterer i dag vil forsvinne.

– Jeg hadde selvsagt sett for meg et fortsatt hurtigbåttilbud, men jeg vil understreke at fordelene med halvtimesavganger langt på vei oppveier ulempen med avvikling av hurtigbåtene.

Hurtigbåtene forurenser også langt mer enn de vanlige båtene, og det har også vært en del problemer med at de ikke har fått med seg alle passasjerene og har vært nødt til å la folk stå tilbake på brygga, forteller Dalen Giske.

Blir budsjettet vedtatt, noe Dalen Giske har stor tro på, vil arbeidet med endringene bli iverksatt og gjennomført i løpet av 2017.

– Jeg stiller i Fylkestinget den 19. desember for å gi min stemme. Dette er noe vi i Ap har arbeidet med over lang tid, og jeg må få gi honnør til ordfører Nina Sandberg for den innsatsen hun har lagt ned i forbindelse med dette, understreker Dalen Giske.